BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Dossier: Klimaat & omgeving

Laat bouw en infra niet de dupe worden van stikstof beleid!

23 artikelen

Voorbeelden natuurinclusief bouwen

     

Lees artikel

Natuurinclusief Bouwen tot norm verheffen

Biobased en natuurinclusief bouwen worden vaak in één adem genoemd met meer milieuvriendelijke manieren van bouwen. Maar waar de focus van ‘biobased’ ligt op het materiaalgebruik van het gebouw, ligt de focus van ‘natuurinclusief’ op de relatie van het gebouw tot zijn directe en indirecte natuurlijke omgeving, en hoe die versterkt kan worden. Inmiddels wordt er gewerkt aan nieuwe regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) die natuurinclusief bouwen moeten bevorderen.

Lees artikel

Aannemersfederatie Nederland tekent Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Aannemersfederatie Nederland heeft op 30 oktober 2023 het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Dit deed AFNL samen met verschillende ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en andere branche- en netwerkorganisaties.

Lees artikel

Vezelgewas geoogst voor duurzame bouwmaterialen

In september oogstte BouwBoeren voor de eerste keer de bouwmaterialen van de toekomst. Op 23 hectare grond werd vezelhennep, sorghum en zonnekroon bij enkele boeren in Utrecht en Gelderland van het land gehaald. Deze snelgroeiende natuurlijke grondstoffen herstellen de bodem, zijn klimaatneutraal en je bouwt er gezonde en comfortabele woningen mee die zeer energiezuinig zijn: 75% zuiniger dan de huidige nieuwbouw. Op 28 september liet koning Willem-Alexander zich in het voedselbos van Betuwewind in Geldermalsen het proces uitleggen.

Lees artikel

Stikstofbesluit remt woningbouw

De uitspraak van de Raad van State over het wegvallen van de bouwvrijstelling heeft direct een remmend effect op de woningbouw. Vertraging en uitval van woningbouwprojecten zijn vooral dit jaar en volgend jaar merkbaar met een daling van 6.000 bouwvergunningen, die met de vrijstelling wel verleend zouden zijn. Dit stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de studie ‘Effecten wegvallen bouwvrijstelling’.

Lees artikel

Raad van State: berekening stikstof tot 25 km aanvaardbaar

Een verrassende uitspraak van Raad van State in de ochtend van 5 april 2023: de zogenoemde rekenafstand van 25 kilometer bij individuele projecten is aanvaardbaar. Milieuorganisaties zijn teleurgesteld: die vinden dat stikstofneerslag die verder dan 25 kilometer van de bron neerslaat ook mee moet tellen.

Lees artikel

Materieelpark van Heden en Toekomst

Op het ‘Materieelpark van Heden en Toekomst’ op Infra Relatiedagen 2023 was een tiental innovaties te zien, met name op gebied van elektrificatie van materieel. BouwBelang ging kijken op deze jaarlijkse vakbeurs die plaatsvond op 7, 8 en 9 februari in Hardenberg. Welke innovaties vielen op?

Lees artikel

Aannemersfederatie blij met 1 januari 2024

De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is blij dat de Eerste Kamer duidelijkheid heeft verschaft. “Hierdoor weten de verschillende bouwpartijen in de keten nu eindelijk waar ze aan toe zijn en kunnen zij volgens de twee ‘nieuwe’ wetten daadwerkelijk bouwen”, aldus voorzitter Riek Siertsema.

Lees artikel

Onderzoek toont aan: 50% minder CO2-uitstoot door modulaire bouw

Modulaire bouw zorgt voor 50 procent minder CO2-uitstoot, vergeleken met traditionele bouw. Dat blijkt uit een analyse van de CO2 voetafdruk van Daiwa House Modular Europe. Het onderzoek is gevalideerd door het onafhankelijke milieuadviesbureau EcoReview, specialist op het gebied van Life-Cycle Assessment, milieuproductverklaringen en Environmental Product Declaration.

Lees artikel

Woningmonitor: nog veel slechte energielabels

Natuur & Milieu heeft 13 december 2022 in de Woningmonitor als eerste inzichtelijk gemaakt in welke gemeenten en wijken de woningen staan met de slechte energielabels E, F of G. “Het kabinet wil dat in 2030 alle woningen met deze energielabels verdwenen zijn. Dat zijn in totaal zo’n 1,5 miljoen woningen. Om dat waar te maken moet er in de komende zeven jaar haast gemaakt worden met bijvoorbeeld het isoleren van woningen”, aldus Rob van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu.

Lees artikel

Tempo omhoog bij verduurzamen machines

Er is € 60 miljoen subsidie voor bouwbedrijven beschikbaar om over te stappen op uitstootvrije machines, zoals elektrische hijskranen, betonmixers op waterstof en graafmachines op batterijen. Dergelijk bouwmaterieel stoot geen uitlaatgassen uit, en dus ook geen stikstof. Staatssecretaris Heijnen heeft haar besluit gepubliceerd in de Staatscourant. Ook voor ondernemers die een vrachtwagen zonder uitlaatgassen willen rijden, komen meer subsidiemogelijkheden.

Lees artikel

Kabinet acteer nu écht snel op stikstof

Het kabinet moet nu écht snel acteren nadat de Raad van State begin november heeft geoordeeld dat de bouwvrijstelling geen stand houdt. Deze uitspraak betekent dat elk bouwproject weer apart beoordeeld moet worden op stikstofuitstoot. Hierdoor zullen bouwprojecten opnieuw drastisch worden vertraagd en de kosten van die projecten weer toenemen, zo vrezen Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) in een reactie.

Lees artikel

De zero-emissiezones komen eraan

Winkels, kantoren en horeca, maar ook bouwprojecten bevoorraden of pakketjes bezorgen gebeurt met onder meer bestelauto’s en vrachtwagens. Die rijden nu nog vaak op diesel of benzine en stoten dus CO2 uit. Daarom komen er vanaf 2025 zero-emissiezones in 30 tot 40 gemeenten en binnensteden in Nederland. Binnen deze gebieden moeten zakelijke bestel- en vrachtauto’s uitstootvrij zijn. Voor een aantal emissieklassen is er tot 2030 nog een overgangsregeling.

Lees artikel

Bouwvrijstelling stikstof van tafel: ‘drama voor de bouw’

De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Raad van State kwam daardoor op 2 november 2022 tot de conclusie dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Hoewel de bouwvrijstelling daarmee van tafel is, betekent dat volgens Raad van State niet dat er nu een algehele bouwstop geldt. Net als in de situatie vóórdat de bouwvrijstelling werd ingevoerd, blijft het mogelijk om per project onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof. De bouwsector reageert geschokt.

Lees artikel

Aannemersfederatie: Snel doortikken op stikstofprobleem

Alhoewel het advies van Johan Remkes om het stikstofprobleem aan te pakken op tal van punten overeenkomt met eerdere voorstellen van het Kabinet, zorgt hij ervoor dat de urgentie van de aanpak weer boven tafel is. Hij heeft daarbij een werkwijze gehanteerd waarmee iedereen weer om tafel zit. Het is nu aan het Kabinet om snel door te pakken.

Lees artikel

Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023. Dat staat in de brief die Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op 14 oktober 2022 naar de Eerste Kamer heeft gestuurd. Belangrijkste reden voor uitstel is dat niet alle bevoegde gezagen de noodzakelijke handelingen geheel hebben getest.

Lees artikel

Minister wil verduurzaming woningen versnellen

Als Nederland de gestelde verduurzamingsdoelen voor 2030 wil halen, moet er ‘aanzienlijk versneld worden’, zo stelt minister De Jonge. Om die doelen toch te halen, komen er financieringsregelingen en een stappenplan voor verduurzaming van woningen, winkels en andere gebouwen, net als wettelijke eisen aan huurwoningen. Dat staat in een programma dat De Jonge heeft ontwikkeld voor de gebouwde omgeving. Hierin heeft hij de plannen uit het coalitieakkoord uitwerkt.

Lees artikel

Meer geld voor schone vrachtwagens en machines

Er komt veel meer geld vrij voor het aanvragen van subsidie voor schone vrachtwagens en schone machines op de bouwplaats. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat trekt daar bijna € 34 miljoen extra voor uit. Dat geld komt namelijk bij de subsidiebudgetten van dit jaar, die op de eerste dag direct op waren omdat ondernemers zoveel goede aanvragen deden.

Lees artikel

Stikstof brengt regionale terugslag in de woningbouw

In ruim honderd gemeenten vlakbij Natura 2000-gebieden is woningbouw sneller gedaald dan gemiddeld. Overijssel is met een terugloop van 22,5 procent de grootste daler. De gemeenten waar klimaatneutraal en natuurinclusief wordt gebouwd, zien wel een toename van nieuwe woningbouw bij natuurgebieden. Dat blijkt uit een analyse van woningen in aanbouw door ABN AMRO en de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees artikel

Miljard euro tegen stikstof

Het kabinet trekt tussen volgend jaar en 2030 een miljard euro extra uit om de bouw uit het slop te trekken. De helft van dat bedrag gaat naar schonere vrachtwagens en machines, zodat de bouw en sloop minder stikstof uitstoten, zo verklaarde landbouwminister Carola Schouten vorige maand aan de Tweede Kamer. De andere half miljard euro blijft nog even op de plank liggen. Dit kan later voor de bouw of andere stikstofmaatregelen worden ingezet.

Lees artikel

‘Gebouwde omgeving is energiebron’

dobbelsteen

“We hoeven heus niet allemaal in één keer van het gas af – is ook niet verstandig. Maar het is wel zaak in verhoogd tempo de uitstoot van CO2 te verminderen. Dus focussen op acties waarmee je nu grote klappen kunt maken. Want klimaatverandering is echt een serieus probleem.” Aan het woord is Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar voor Climate Design & Sustainability aan de TU in Delft.

Lees artikel

Laat bouwen met drempelwaarde stikstof

Het begin juni gepresenteerde rapport ‘Niet alles kan overal’ van de commissie Remkes, biedt volgens AFNL en NOA licht aan de stikstofhorizon voor de bouw. De commissie stelt dat het kabinet snel moet komen met een goed onderbouwde drempelwaarde voor stikstof emissie tijdens bouwwerkzaamheden. Met die drempelwaarde en andere aanbevelingen van de commissie Remkes wordt nieuwe ruimte gecreëerd voor activiteiten in bouw, afbouw en infra.

Lees artikel

Waarom bouwen geen nieuwe stad?

Het PFAS- en stikstofdebacle maakt het nog weer eens duidelijk: het wordt tijd voor een volgende nota Ruimtelijke Ordening, de zesde op rij, waarin het kabinet een heldere integrale visie presenteert op de uitdagingen van deze tijd. Hoe verdelen we onze ruimte? Waar bouwen we woningen? En wat voor woningen moeten dat worden? Dat zegt hoogleraar Peter Boelhouwer. Meer grond voor natuur en woningbouw, minder voor landbouw, is zijn advies. Daarbij is geen plaats meer voor bestuurlijk dedain voor de wensen van de mensen in het land.

Lees artikel