BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Dossier: Klimaat & omgeving

Laat bouw en infra niet de dupe worden van stikstof beleid!

7 artikelen

Minister wil verduurzaming woningen versnellen

Als Nederland de gestelde verduurzamingsdoelen voor 2030 wil halen, moet er ‘aanzienlijk versneld worden’, zo stelt minister De Jonge. Om die doelen toch te halen, komen er financieringsregelingen en een stappenplan voor verduurzaming van woningen, winkels en andere gebouwen, net als wettelijke eisen aan huurwoningen. Dat staat in een programma dat De Jonge heeft ontwikkeld voor de gebouwde omgeving. Hierin heeft hij de plannen uit het coalitieakkoord uitwerkt.

Lees artikel

Meer geld voor schone vrachtwagens en machines

Er komt veel meer geld vrij voor het aanvragen van subsidie voor schone vrachtwagens en schone machines op de bouwplaats. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat trekt daar bijna € 34 miljoen extra voor uit. Dat geld komt namelijk bij de subsidiebudgetten van dit jaar, die op de eerste dag direct op waren omdat ondernemers zoveel goede aanvragen deden.

Lees artikel

Stikstof brengt regionale terugslag in de woningbouw

In ruim honderd gemeenten vlakbij Natura 2000-gebieden is woningbouw sneller gedaald dan gemiddeld. Overijssel is met een terugloop van 22,5 procent de grootste daler. De gemeenten waar klimaatneutraal en natuurinclusief wordt gebouwd, zien wel een toename van nieuwe woningbouw bij natuurgebieden. Dat blijkt uit een analyse van woningen in aanbouw door ABN AMRO en de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees artikel

Miljard euro tegen stikstof

Het kabinet trekt tussen volgend jaar en 2030 een miljard euro extra uit om de bouw uit het slop te trekken. De helft van dat bedrag gaat naar schonere vrachtwagens en machines, zodat de bouw en sloop minder stikstof uitstoten, zo verklaarde landbouwminister Carola Schouten vorige maand aan de Tweede Kamer. De andere half miljard euro blijft nog even op de plank liggen. Dit kan later voor de bouw of andere stikstofmaatregelen worden ingezet.

Lees artikel

‘Gebouwde omgeving is energiebron’

dobbelsteen

“We hoeven heus niet allemaal in één keer van het gas af – is ook niet verstandig. Maar het is wel zaak in verhoogd tempo de uitstoot van CO2 te verminderen. Dus focussen op acties waarmee je nu grote klappen kunt maken. Want klimaatverandering is echt een serieus probleem.” Aan het woord is Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar voor Climate Design & Sustainability aan de TU in Delft.

Lees artikel

Laat bouwen met drempelwaarde stikstof

Het begin juni gepresenteerde rapport ‘Niet alles kan overal’ van de commissie Remkes, biedt volgens AFNL en NOA licht aan de stikstofhorizon voor de bouw. De commissie stelt dat het kabinet snel moet komen met een goed onderbouwde drempelwaarde voor stikstof emissie tijdens bouwwerkzaamheden. Met die drempelwaarde en andere aanbevelingen van de commissie Remkes wordt nieuwe ruimte gecreëerd voor activiteiten in bouw, afbouw en infra.

Lees artikel

Waarom bouwen geen nieuwe stad?

Het PFAS- en stikstofdebacle maakt het nog weer eens duidelijk: het wordt tijd voor een volgende nota Ruimtelijke Ordening, de zesde op rij, waarin het kabinet een heldere integrale visie presenteert op de uitdagingen van deze tijd. Hoe verdelen we onze ruimte? Waar bouwen we woningen? En wat voor woningen moeten dat worden? Dat zegt hoogleraar Peter Boelhouwer. Meer grond voor natuur en woningbouw, minder voor landbouw, is zijn advies. Daarbij is geen plaats meer voor bestuurlijk dedain voor de wensen van de mensen in het land.

Lees artikel