BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Aannemersfederatie blij met 1 januari 2024

22-03-2023
door Redactie
Thema’s

De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is blij dat de Eerste Kamer duidelijkheid heeft verschaft. “Hierdoor weten de verschillende bouwpartijen in de keten nu eindelijk waar ze aan toe zijn en kunnen zij volgens de twee ‘nieuwe’ wetten daadwerkelijk bouwen”, aldus voorzitter Riek Siertsema.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Foto: Hans Kouwenhoven/Eerste Kamer.

Na een hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer bleek dat 41 van de leden voor de inwerkingtreding op die datum was, en 29 leden tegen. Ook zijn vier moties aangenomen. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening had de Kamer op 26 januari 2023 laten weten dat aan de voorwaarden voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet kan worden voldaan op 1 januari 2024. Omdat de Kamer hiervan nog niet overtuigd was, vond er op 7 maart een debat plaats. De kritiek van een deel van de Kamer was vooral gericht op het zogeheten Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet technisch ondersteunt.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vanwege de problemen met het DSO inmiddels al vijf keer uitgesteld. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Eerste Kamer stemde al in 2016 in met de Omgevingswet en in 2020 met de wet die de invoering van de Omgevingswet regelde.

Reactie AFNL

De Aannemersfederatie hoopt dat één en ander ook daadwerkelijk zo uitpakt zoals is bedoeld en dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de uitvoering ondersteunt, voor iedereen benaderbaar is en zijn meerwaarde gaat aantonen. Mkb-aannemers in bouw en infra koesteren al lange tijd de wens voor duidelijke en in de praktijk goed toepasbare wet- en regelgeving om kwalitatief goed vakwerk af te kunnen leveren. Hoogst noodzakelijk, gezien beperkingen die er door de stikstofproblematiek zijn, de rem die op vergunningverlening zit en mogelijke stagnaties zoals op 14 maart uit de monitor van Woningbouwers.nl naar voren kwamen.

De Aannemersfederatie hoopt daarom dat de minister voor VROM, maar ook provincies en gemeenten kijken naar de mogelijkheden te bouwen op kleinschalige groene woningbouwkavels aan de randen van steden en dorpen. Nieuwe provinciebesturen kunnen daarin alvast meedenken. Op korte termijn kunnen in deze kleine groene woningbouwkavels extra woningen worden gebouwd. Deze woningen zijn een kansrijke aanvulling op de kabinetsplannen voor de langere termijn, zoals inmiddels door het EIB is berekend. Op dit soort kleine locaties kunnen wel snel stappen worden gezet, waar andere projecten vertraging oplopen. En mkb-aannemers staan te trappelen om door te bouwen.