BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Aannemersfederatie Nederland tekent Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

10-11-2023
door Redactie
Nieuws

Aannemersfederatie Nederland heeft op 30 oktober 2023 het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Dit deed AFNL samen met verschillende ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en andere branche- en netwerkorganisaties.

Het convenant heeft gevolgen voor duizenden ondernemingen in Nederland die meewerken aan deze transitie. In het convenant zijn afspraken gemaakt om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken, wat goed is voor natuur, gezondheid en klimaat. Uiteraard heeft dit convenant een flinke impact voor de AFNL als koepelorganisatie. Maar samen met de andere partners wordt dit een succes.

Samen verduurzamen

Door het stikstofvraagstuk is het noodzakelijker dan ooit om verduurzaming te bereiken in de bouwsector. Het ondertekenen van dit convenant is een hele belangrijke stap om perspectief te bieden bij bouwprojecten. De routekaart geeft de sector duidelijkheid over wat zij de aankomende jaren kunnen verwachten en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. Alleen samen is dit bereikbaar. En dat is al te zien aan de eerste resultaten: meer en meer projecten met emissieloos én schoner materieel.

Convenant

In de routekaart staat het tempo waarmee de komende jaren schoner en emissieloos materieel wordt uitgevraagd. Lichter materieel zal daarbij eerder emissieloos worden dan zwaarder of specialistisch materieel. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat we de doelstellingen op het gebied van natuur (stikstof), klimaat (CO₂) en schone lucht (fijnstof en stikstof) kunnen halen door steeds slimmer en meer schoon en emissieloos bouwmaterieel in te zetten. Met het convenant verbinden partijen zich aan de routekaart.

De Rijksoverheid stelt ruim 1 miljard euro voor de periode tot en met 2030 beschikbaar voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw gericht op werk-, voer- en vaartuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt de ondernemers in de bouwsector met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bij de overstap naar duurzamer bouwmaterieel. Een zogenoemde Specifieke Uitkering (SPUK)-regeling van in totaal 180 miljoen euro moet er voor zorgen dat medeoverheden die het convenant tekenen, de extra kosten die emissieloos aanbesteden met zich meebrengt deels gesubsidieerd krijgen. Om dezelfde reden gaat ook een deel van de middelen naar de aanbestedende Rijksdiensten. Tot slot ondersteunt de Rijksoverheid de ontwikkeling van kennis op het gebied van ‘slimmer werken’ door procesmaatregelen, prefab en andere tools.

Nieuwsgierig wie allemaal nog meer tekenen? Check het op www.opwegnaarseb.nl.