BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

AFNL: Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is een landelijke koepel van brancheorganisaties die samen ruim 1.200 bedrijven vertegenwoordigen, met een totale omzet van 2 miljard euro en een arbeidsvolume van 20.000 werkzame personen. Momenteel zijn er dertien ondernemersorganisaties aangesloten.

 

Belangenbehartiging

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is een koepelorganisatie die de belangen behartigt van de aangesloten ondernemersorganisaties in bouw en infra. De belangenbehartiging vindt plaats via overkoepelende werkgeversorganisaties, bij overheden en politiek, door gelegenheidscoalities met andere branches, alsmede bij bedrijfstakfondsen en werknemersorganisaties.

AFNL maakt zich sterk voor de MKB bouwondernemer!

Een belangrijke doelstelling van de Aannemersfederatie is vergroting van de marktpositie van kleine en middelgrote aannemersbedrijven en zoekt daartoe contacten met opdrachtgevers, zoals landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen en woningcorporaties. Hetzelfde geldt richting grote hoofdaannemers en private opdrachtgevers.

www.aannemersfederatie.nl
 


Aanpak

De concrete resultaatgerichte aanpak van AFNL komt tot uiting in:

 • Een structuur waarbinnen de stem van iedere
  brancheorganisatie gelijk is;
 • Het –als verlengstuk van de aangesloten branches – bepleiten van gemeenschappelijke belangen bij overheden, politiek, opdrachtgevers en derden;
 • Het verbeteren van het netwerk van contacten binnen de branchekolom, zodat de sector een beter profiel krijgt en een vanzelfsprekende samenwerkingspartner wordt;
 • Het stimuleren van samenwerkingsverbanden en zoeken naar samenwerkingspartners om antwoord te geven op marktontwikkelingen;
 • Het intensiveren van contacten met verwante organisaties om gezamenlijk relevante projecten voor de bouw- en infrasector uit te rollen;
 • Het onderhandelen over en afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • Een laagdrempelige en hoogwaardige helpdesk voor de bij de branches aangesloten ondernemers;
 • Informatie-uitwisseling via ondermeer het maandelijkse ledenbulletin, nieuwsbrieven en de ledensite;
 • Het tweemaandelijks verschijnende blad BouwBelang/GAZET;
 • Ondersteuning van branches bij bijvoorbeeld het verkrijgen van subsidies, het organiseren van (regionale) bijeenkomsten enz..;
 • Het onderhandelen over en afsluiten van collectieve verzekeringen en overeenkomsten met interessante kortingen, als daar behoefte aan is

Aangesloten brancheverenigingen

Aangesloten brancheverenigingen