BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Laat bouwen met drempelwaarde stikstof

17-03-2020
door Herman Grendelman
Klimaat & omgeving

Het begin juni gepresenteerde rapport ‘Niet alles kan overal’ van de commissie Remkes, biedt volgens AFNL en NOA licht aan de stikstofhorizon voor de bouw. De commissie stelt dat het kabinet snel moet komen met een goed onderbouwde drempelwaarde voor stikstof emissie tijdens bouwwerkzaamheden. Met die drempelwaarde en andere aanbevelingen van de commissie Remkes wordt nieuwe ruimte gecreëerd voor activiteiten in bouw, afbouw en infra.

AFNL-NOA blij met boodschap van commissie Remke

Het uitblijven van een adequate drempelwaarde zorgt op dit moment voor vertraging of uitstel van een groot aantal bouwprojecten. Door uitstel en uitblijven van opdrachten voor de bouw-, afbouw- en infrasector kan niet worden voorzien in de enorme bouw- en verduurzamingsopgave die op dit moment noodzakelijk is. Alhoewel de sector probeert door te werken in deze coronacrisis, wordt zij nog steeds enorm gehinderd door de stikstofcrisis, die ook bij opdrachtgevers voor onduidelijkheid zorgt.

Beperkte uitstoot

AFNL en NOA onderschrijven de boodschap van de commissie Remkes, die aangeeft dat de bouw- en infrasector in deze tijd extra te lijden heeft gehad van de stikstofcrisis ondanks de beperkte bijdrage aan de uitstoot tijdens bouwwerkzaamheden. Net als de commissie Remkes zijn AFNL en NOA het eens dat voor de sector ‘een glansrol’ is weggelegd bij het weer op gang brengen van de economie. Mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra zijn de motor en aanjager van economische activiteit, zowel regionaal als landelijk. Maar dan moet er wel gewerkt kunnen worden en moeten opdrachten en vergunningen beschikbaar komen.
AFNL en NOA roepen het kabinet op nu snel met de ook door de commissie Remkes bepleite drempelwaarde stikstof te komen om stilvallen van de bouw-, afbouw- en infrasector te voorkomen en de economische crisis nog groter te laten worden.

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *