BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Brancheorganisaties

Isolerend Nederland

Isolerend Nederland is de branche van gespecialiseerde na-isolatie bedrijven. De uitvoerende lidbedrijven zijn verplicht om volgens strenge richtlijnen te werken. De isolatie werkzaamheden en de gebruikte isolatie materialen worden gecontroleerd door de onafhankelijke instituten SKG-IKOB en Insula Certificatie om zo de kwaliteit op een zo’n hoog mogelijk niveau te houden. www.isolerendnederland.nl 

Meer informatie

Gebouwschil Nederland (GNL)

Gebouwschil Nederland (GNL) is een landelijke brancheorganisatie voor ondernemers die werken aan de gebouwschil. GNL bevordert de ontwikkeling van de aangesloten gespecialiseerde aannemers en toeleveranciers die werken aan de gebouwschil in de nieuwbouw, renovatie en restauratie. Hierbij staan duurzaamheid en innovatie centraal. GNL zet in op groei en werkt vanuit het collectief belang aan het […]

Meer informatie

VWN

VWN is een landelijk opererende vereniging voor betonstaalverwerkende bedrijven, waarbij het behartigen van de sociaal economische belangen speerpunt is. Om het belang en de kennis over wapeningsstaal nadrukkelijk onder de aandacht te brengen verbindt de Vereniging Wapeningsstaal Nederland al het goede dat in de loop der jaren is ontstaan: Aandacht voor techniek en innovatie, promotie […]

Meer informatie

VSB

De doelstelling van de VSB – Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven – is het verbeteren van de algehele maatschappelijke erkenning van het vakgebied “Werken op hoogte”. VSB verenigt steigerbouwbedrijven of afdelingen van multidisciplinaire bedrijven die actief zijn in de bouw en industrie en in hoofdzaak gebruik maken van stalen steigers. Tot de werkzaamheden van […]

Meer informatie

Straatwerk Nederland

Nederland kan niet zonder goede infrastructuur, dus ook niet zonder vakkundige stratenmakers, hoogwaardige toeleveranciers en opdrachtgevers. Als branchevereniging brengt Straatwerk Nederland daarom de hele keten van de bestratingsbranche bij elkaar, van stratenmaker en hovenier tot certificeringsinstituut en leverancier van materiaal of materieel. We zijn namelijk samen verantwoordelijk voor kwalitatief straatwerk met een lange levensduur. www.straatwerknederland.nl

Meer informatie

Veras

VERAS (Vereniging voor aannemers in de sloop) is dé belangenvereniging voor sloopaannemers in Nederland. VERAS telt ruim 80 leden en is daarmee representatief voor de sloopsector. VERAS staat voor een praktijkgerichte belangenbehartiging van de sloopsector en een servicegerichte opstelling richting de leden. Hoofddoelstellingen van VERAS zijn het behartigen van de belangen van de leden, het […]

Meer informatie

NVBU

De Noordelijke Vereniging Burgerlijke en Utiliteitsbouw (NVBU) is een ondernemersorganisatie voor bouwbedrijven die zich rekenen tot het MKB. De NVBU is ontstaan in Drenthe/Noord-West Overijssel als organisatie van bouwbedrijven die zich willen doen vertegenwoordigen op gemeentelijk en op provinciaal niveau. Zo wordt overleg gevoerd met vertegenwoordigers van provincie en gemeenten in het werkgebied van de […]

Meer informatie

MKB INFRA

MKB INFRA is een brancheorganisatie voor MKB ondernemers. De vereniging stelt zich ten doel om de MKB-Infrabedrijven hun belangrijke economische waarde voor de samenleving ook in de toekomst te kunnen laten waarmaken. De vereniging richt zich met haar specifieke belangenbehartiging ten behoeve van MKB-Infrabedrijven onder andere op: het faciliteren van een eigen herkenbaar platform voor […]

Meer informatie

MKB Bouw

MKB Bouw is een brancheorganisatie voor MKB ondernemers in de bouwnijverheid. MKB Bouw richt zich uitsluitend op de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf, die voor eigen rekening en risico het bedrijf voert. Deze ondernemer ervaart direct de gevolgen van allerlei maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving in zijn portemonnee. De belangen van […]

Meer informatie

Bovatin

BOVATIN staat voor Bond van Aannemers van Tegelwerken In Nederland. Deze organisatie is in 1950 opgericht. BOVATIN stelt zich kort gezegd ten doel het behartigen van de maatschappelijke, economische en technische belangen van de leden. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het naar voren brengen van de specifieke belangen van het tegelzettersbedrijf […]

Meer informatie

Boorinfo

Boorinfo is een brancheorganisatie voor betonboorbedrijven, met als doel een landelijk netwerk van samenwerkende betonboorbedrijven te realiseren. Want goede bedrijfsvoering is meer dan alleen vakmanschap. Er is ook kennis nodig van bijvoorbeeld milieu- en veiligheidsaspecten. Boorinfo is er voor ondernemers in de betonboorbranche; voor “de kleine zelfstandige” en ook voor de grotere bedrijven. Voor iedereen […]

Meer informatie