BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Kabinet acteer nu écht snel op stikstof

23-11-2022
door Redactie
Thema’s

Het kabinet moet nu écht snel acteren nadat de Raad van State begin november heeft geoordeeld dat de bouwvrijstelling geen stand houdt. Deze uitspraak betekent dat elk bouwproject weer apart beoordeeld moet worden op stikstofuitstoot. Hierdoor zullen bouwprojecten opnieuw drastisch worden vertraagd en de kosten van die projecten weer toenemen, zo vrezen Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) in een reactie.

Aannemersfederatie en NOA in reactie op uitspraak RvS:

Het is nu aan het kabinet om, na de uitspraak van de Raad van State,snel en adequaat door te pakken op de oplossingsrichtingen uit het advies van Remkes die nog wél kunnenom zo de stikstofproblematiek daadwerkelijk te verminderen. Daarnaast roepen AFNL en NOA het kabinet op om mee te investeren met de bouw, afbouw en infrasector om emissieloos bouwen in een sneller tempo te kunnen realiseren. Er wordt al veel gedaan door de sector zelf om emissieloos te kunnen bouwen, maar extra investeringen zijn hard nodig om ook dit proces te kunnen versnellen.

Eigen beleidsdoelstellingen frustreren

Samen met belanghebbende organisaties moet het kabinet op zeer korte termijn om tafel gaan om de oplossingsrichtingen uit te werken en de versnelling daadwerkelijk in te zetten. Als het kabinet staat voor haar beleidsdoelstellingen waarin de bouw, afbouw en infra een belangrijke rol spelen, moet ze nú ingrijpen, anders frustreert ze haar eigen doelstellingen, zo stellen AFNL en NOA.

Juiste bruggen geslagen

AFNL riep een maand eerder ook al op om snelheid te maken met de aanpak van de stikstofproblematiek. ‘Remkes heeft in zijn analyse de juiste bruggen geslagen, iedereen weer aan tafel gekregen en houdt de juridische werkelijkheid in het oog. Hij draagt daarnaast oplossingsrichtingen aan die nodig zijn om Nederland van het slot te halen’, zo stelde AFNL na de presentatie van de plannen door Remkes.

Door onderscheid te maken tussen korte- en lange termijn, biedt Remkes het kabinet volgens AFNL de mogelijkheid om met boeren tot goede oplossingen te komen, maar kunnen ook andere sectoren, zoals de bouw, weer aan oplossingen werken voor de enorme bouwopgave die er ligt.

Overeenkomsten met Stikstofalliantie

Op verschillende punten komt het advies van Remkes ook overheen met de voorstellen van de Stikstofalliantie van de koepelorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW en organisaties in de bouw-, boeren- en natuursector. Zo bepleit ook Remkes een landelijke stikstofbank, een gebiedsgerichte aanpak en een nationaal innovatieprogramma. ‘Het is nu zaak dat het kabinet snel doorpakt en samen met belanghebbende organisaties om tafel gaat om de oplossingsrichtingen daadwerkelijk uit te werken’, stelde AFNL toen ook al.

Een stelling die mede gestoeld was en is op de eerste lijn van het advies van Remkes, namelijk versnellen. ‘Dat moet op korte termijn gebeuren, zodat er weer ruimte komt voor de vele bouw- en infraprojecten die nu stilliggen. De Aannemersfederatie gaat graag met het kabinet om tafel om deze plannen uit te werken.’