BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Dossier: WKB

Wet Kwaliteitsborging Bouwen

14 artikelen

Wkb ook voor verbouwingen per 1 januari 2024

Update, 30 juni 2023: De Eerste Kamer heeft in de laatste week voor het reces nog een aantal vragen aan minister Hugo de Jonge voor VRO heeft gesteld, voordat ze definitief de WKB wil laten ingaan op 1 januari 2024. Wij houden u op de hoogte!
___________________________

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt per 1 januari 2024 in werking voor zowel nieuwbouw als voor verbouwingen van grondgebouwen bouwwerken, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden (gevolgklasse 1). De Wkb is onderdeel van de Omgevingswet en heeft tot doel de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken.

Lees artikel

Verbouw: wanneer onder Wkb?

Voor 1 juli 2023 moet er duidelijkheid zijn of verbouwactiviteiten ook per 1 januari 2024 onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vallen, of dat er gekozen wordt voor een half jaar uitstel. Eind vorig jaar heeft de minister van BZK naar aanleiding van zorgen van de Eerste Kamer over voldoende kwaliteitsborgers toegezegd verbouw pas zes maanden na inwerkingtreding van de Wkb onder gevolgklasse 1 te laten vallen. Maar die toezegging is gedaan op het moment dat de invoering nog per 1 juli 2023 was voorzien.

Lees artikel

Update Wkb: verbouw 6 maanden later

Zoals inmiddels bekend is de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschoven van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. In antwoord op vragen van de Eerste Kamer heeft minister De Jonge in november echter aangegeven verbouwactiviteiten pas zes maanden na inwerkingtreding onder gevolgklasse 1 te laten vallen.

Lees artikel

“Niet iedere dag hetzelfde kunstje”

Hij houdt van de afwisseling in zijn werk. Klaas Jan Wierenga is als uitvoerder verantwoordelijk voor de grotere gww en infraprojecten bij Hoogeboom in Raalte. “Een planning maken en samen met je eigen team en de omgeving zorgen dat je die planning haalt. Dat vind ik mooi werk, want dat is bij iedere klus weer een puzzel en een uitdaging.”

Lees artikel

“Wetgevers, luister naar de stem van de bouwpraktijk”

Prijsstijgingen, personeelstekorten de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Uit alle hoeken van het land waren de mkb-bouwondernemers naar Den Haag gekomen voor het Cobouw Café om hun ongenoegen en zorgen met Kamerleden te delen. Er was er helaas één komen opdagen. De overige drie hadden op het laatste moment afgezegd. Dat zegt veel over de betrokkenheid van Tweede Kamerleden bij het mkb, dat ze in verkiezingstijd graag met lovende woorden ‘De motor van de economie’ noemen.

Lees artikel

Wkb gedeeltelijk in werking: en nu?

Met de bekendmaking van het inwerkingtredingsbesluit op 13 april 2022 traden enkele artikelen van de Wet en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen op 22 april 2022 in werking. Schrik niet: dit wil nog niet zeggen dat er nu al voor bouwactiviteiten onder gevolgklasse 1 een bouwmelding moet worden gedaan en een kwaliteitsborger moet worden ingeschakeld. Dat gebeurt volgens planning pas vanaf 1 januari 2023 (maar bereid je voor!). Maar waar staan we nu en hoe zit dat met die gevolgklasse 1 en de bouw- en gereedmelding?

Lees artikel

Kwaliteitsborging bij verbouw

Vooral bij kleinere projecten zoals verbouw en aanbouw, zijn er bij ondernemers veel zorgen over de bijkomende kosten van kwaliteitsborging onder de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Uit proefprojecten met verbouw en aanbouw blijkt echter dat een slimme aanpak de extra kosten flink kan reduceren. Een voorbeeld is een proefproject met een dakopbouw die prefab wordt aangeleverd.

Lees artikel

‘Het is absoluut wennen voor de mkb-aannemer’

Aannemers moeten bewuster op veel meer punten controle uitvoeren dan ze gewend zijn. En verder: soms is voor de betrokkenen niet altijd duidelijk hoe ze hun rol in te vullen hebben. Dat zijn een paar van de bevindingen van Anet Hoorn, Ronny Tabak en Tonko Aeilkema. Zij begeleiden voor de gemeente Emmen de proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Lees artikel

Eerste drie instrumenten toegelaten

Op 9 juni 2022 heeft de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) drie instrumenten toegelaten tot het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee verricht de TloKB haar eerste formele handeling in aanloop naar de invoering van het stelsel kwaliteitsborging voor het bouwen.

Lees artikel

Wkb en de bestratingssector

Er heerst nog altijd enige onduidelijkheid over de verruimde aansprakelijkheid, de waarschuwingsplicht en het consumentendossier. Gelden die op eenzelfde wijze als voor de bouwkundige aannemers ook voor de bestratingsector? Peter Ligthart, zelfstandig adviseur bouwregelgeving en voorzitter van het college van deskundigen kwaliteitsborging, wil graag aangeven hoe het volgens hem vooralsnog geregeld is. ‘Het is slechts zeer beperkt het geval’, is zijn conclusie. Directe aanleiding voor zijn reactie is een artikel dat in GWW Totaal heeft gestaan.

Lees artikel

Ondernemers geven hun mening

Het ondernemerspanel is een nieuwe rubriek waarin mkb’ers uit de achterban van de Aannemersfederatie (AFNL) hun licht laten schijnen over trends en actualiteiten. Dat hebben ze gedaan door te reageren op stellingen en vragen met een simpel ja of nee. Vervolgens hebben ze een korte toelichting gegeven bij hun keuze. Heel eenvoudig en het kost de ondernemer een tijdsinvestering van nog geen tien minuten. Wellicht bent u een volgende keer van de partij.

Lees artikel

Wkb-waarschuwingsplicht doet beroep op vakkundigheid

De (gespecialiseerde aannemer) moet volgens de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) de regievoerende aannemer/opdrachtgever waarschuwen als hij een bouwfout ontdekt. Die plicht heeft hij ook nu al, maar na 1 juli volgend jaar – als de wet officieel ingaat – kan verzuim van melding juridische gevolgen hebben. De plicht is eigenlijk geen probleem voor de vakman die zijn ambacht verstaat.

Lees artikel

Wkb: ‘Meer voor- dan nadelen’

De eerste Wkb-pilot was waardeloos. De tweede verloopt goed. En een derde pilot is in de maak. Als het even kan ook graag nog een vierde voor een experimentele ontwikkeling van zijn bedrijf. Henk Stapel, directeur van Bouwbedrijf Muller, wil goed beslagen ten ijs komen als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht wordt.

Lees artikel

Wkb-proefproject: ‘Borging verscherpt kwaliteitsbewustzijn’

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen komt eraan. Vooralsnog per 1 juli 2022. AFNL biedt aan leden van de aangesloten brancheorganisatie de mogelijkheid om te oefenen. En dat blijkt zinvol zeggen de betrokkenen bij een proefproject in Hengelo, waar Wessels Vakbouwers de buitenschil van 74 woningen aanbrengt voor TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep.

Lees artikel