BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Uitstel Wkb verbouwingen naar 1 juli 2024

29-09-2023
door Redactie
Nieuws

Minister Hugo de Jonge heeft bekendgemaakt dat het publiekrechtelijke deel van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024 alleen voor nieuwbouw gaat gelden, en pas zes maanden later voor verbouwingen. Je hoeft als initiatiefnemer bij verbouwingen dus pas vanaf 1 juli 2024 een kwaliteitsborger in te schakelen.

De nieuwe datum staat in een brief die op 11 september 2023 naar de Eerste Kamer is gestuurd. Belangrijkste reden voor deze beslissing is een ‘zachtere landing’: met dit uitstel ontstaat er iets meer vertrouwen dat er voldoende deskundige kwaliteitsborgers zijn, hebben aannemers die vooral verbouwingen doen een wat langere voorbereidingstijd en kunnen kinderziektes in het proces bij gemeenten worden opgelost.
Aannemersfederatie Nederland (AFNL) is kritisch in Cobouw ten aanzien van het verschuiven van de datum en denkt dat het gedeeltelijke uitstel de kwaliteitsborgers helemaal niet zoveel werk scheelt. “Zo’n 20 procent van de projecten die volgend jaar onder de Wkb vallen, bestaat uit verbouwingen”, schat directeur Jaco Uittenbogaard. De brancheorganisatie voor mkb’ers is teleurgesteld over het besluit van de minister: “Het leidt alleen maar tot onduidelijkheid. Veel mkb’ers krijgen vanaf 1 januari 2024 hoe dan ook te maken met de Wkb. Dat komt omdat velen nieuwbouw en verbouw combineren. Dat een deel van het werk straks onder het ‘oude regime’ valt en een ander deel onder het nieuwe, leidt vooral tot verwarring. Het kost meer aandacht en geld om twee systemen te monitoren. We hebben veel werk verricht om op 1 januari klaar te zijn en nu is er weer uitstel. Veel partijen reageren mild, maar bij ons is er vooral frustratie.”

Zachte landing
Hugo de Jonge refereert in de brief aan Bouwend Nederland, die als enige partij al eerder haar voorkeur had uitgesproken voor uitstel voor verbouwingen, met name vanwege de zachte landing. Op de website van Bouwend Nederland lezen we dat de brancheorganisatie het dan ook positief vindt dat de minister hiertoe heeft besloten. Er blijven volgens Bouwend Nederland nog wel enkele andere aandachtspunten over: “Zo willen we graag meer inzicht in hoe gemeenten omgaan met bijzondere situaties, zoals deel-opleveringen bij een nieuwbouwproject en niet-herstelbare kleine afwijkingen van het Bouwbesluit / Bbl. Ook vraagt de term ‘bouwwerk’ om meer uitleg, zodat duidelijk is op welke werkzaamheden de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek betrekking hebben. En er zijn knelpunten in de uitwisseling van informatie via software tussen kwaliteitsborger, constructeur, architect en aannemer. Over deze aandachtspunten zijn we in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken.”
Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland, bevestigt in Cobouw dat gemeenten hun werkprocessen door het besluit mogelijk opnieuw moeten aanpassen. Toch vindt hij de knip een goede oplossing: “De opschorting voor verbouwactiviteiten scheelt ‘een slok op een borrel’ in de discussie over het aantal kwaliteitsborgers.” Ankersmit schat dat van alle projecten zo’n 30 tot 40 procent nieuwbouw betreft, de rest zijn transformatie-, renovatie- en verbouwprojecten. Of er in juli volgend jaar wél voldoende kwaliteitsborgers zijn, vindt hij lastig in te schatten. Dat valt of staat met de populariteit van het beroep, verwacht hij.