BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Bovatin

BOVATIN staat voor Bond van Aannemers van Tegelwerken In Nederland. Deze organisatie is in 1950 opgericht. BOVATIN stelt zich kort gezegd ten doel het behartigen van de maatschappelijke, economische en technische belangen van de leden.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het naar voren brengen van de specifieke belangen van het tegelzettersbedrijf op bijvoorbeeld het terrein van veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden bij de overheid en andere relevante organisaties. Ook wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de vakbekwaamheid en economische zelfstandigheid onder andere door het (mede) organiseren van opleidingen en cursussen.

www.bovatin.nl