BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

VSB

De doelstelling van de VSB – Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven – is het verbeteren van de algehele maatschappelijke erkenning van het vakgebied “Werken op hoogte”.

VSB verenigt steigerbouwbedrijven of afdelingen van multidisciplinaire bedrijven die actief zijn in de bouw en industrie en in hoofdzaak gebruik maken van stalen steigers. Tot de werkzaamheden van deze bedrijven en afdelingen behoren de productie, de projectmatige montage/bouw en demontage van steigers door eigen personeel, het projectmatig verhuren of het verkopen van steigers.

www.vsbnetwerk.nl