BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Veras

VERAS (Vereniging voor aannemers in de sloop) is dé belangenvereniging voor sloopaannemers in Nederland. VERAS telt ruim 80 leden en is daarmee representatief voor de sloopsector. VERAS staat voor een praktijkgerichte belangenbehartiging van de sloopsector en een servicegerichte opstelling richting de leden.

Hoofddoelstellingen van VERAS zijn het behartigen van de belangen van de leden, het bevorderen van het kwaliteitsniveau van de sloopbranche en informatievoorziening en serviceverlening aan de leden. De vereniging is nauw betrokken bij de (verdere) ontwikkeling van normen en richtlijnen voor de sloopsector, ontwikkeling van specifieke cursussen voor de sloopsector en de examinering en erkenning hiervan. Ook participeert de VERAS in voor de sloopsector relevante werkgroepen, commissies en colleges.

www.sloopaannemers.nl