BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

MKB INFRA

MKB INFRA is een brancheorganisatie voor MKB ondernemers. De vereniging stelt zich ten doel om de MKB-Infrabedrijven hun belangrijke economische waarde voor de samenleving ook in de toekomst te kunnen laten waarmaken.

De vereniging richt zich met haar specifieke belangenbehartiging ten behoeve van MKB-Infrabedrijven onder andere op: het faciliteren van een eigen herkenbaar platform voor MKB Infrabedrijven, het bevorderen van transparantie en uniformiteit op het gebied van economische en technische selectiecriteria en het bevorderen dat MKB Infrabedrijven betrokken worden bij overleg en consultaties bij de totstandkoming van de regelgeving en de implementatie daarvan.

www.mkb-infra.nl