BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

VWN

VWN is een landelijk opererende vereniging voor betonstaalverwerkende bedrijven, waarbij het behartigen van de sociaal economische belangen speerpunt is. Om het belang en de kennis over wapeningsstaal nadrukkelijk onder de aandacht te brengen verbindt de Vereniging Wapeningsstaal Nederland al het goede dat in de loop der jaren is ontstaan: Aandacht voor techniek en innovatie, promotie van de sector, sociaal-economische belangenbehartiging en vier secties: Wapenings- en prefabcentrales, Vlechtbedrijven, Producenten en Toelevering, engineering en overige.

www.wapned.nl