BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Brandveiligheidsvoorschriften Bouwbesluit en Bbl met elkaar vergeleken

21-12-2022
door Redactie
Nieuws

Wat zijn de verschillen op brandveiligheidsgebied tussen het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)? En wat betekent dit voor de praktijk, voor het brandveiligheidsniveau in gebouwen? Dat wordt uitgelegd in een nieuwe publicatie van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 de Omgevingswet in werking, en dus ook het Bbl. Het Bbl bestaat voor een groot deel uit de technische voorschriften van het huidige Bouwbesluit 2012. Maar er zijn ook verschillen.

In de nieuwe uitgave ‘Verschillen Bouwbesluit 2012 en Besluit bouwwerken leefomgeving – Analyse brandveiligheidsvoorschriften’ worden voor de meest relevante brandveiligheidsvoorschriften de verschillen tussen Bouwbesluit 2012 en het Bbl inzichtelijk gemaakt. Ook lichten de auteurs toe wat de praktische consequenties van deze verschillen zijn. Verder beschrijven zij wat de impact is op het brandveiligheidsniveau in gebouwen. Hierbij baseren zij zich op al bestaande publicaties, op praktijksituaties en op eigen ervaringen en analyses.

Voor wie?

De publicatie is bedoeld voor brandveiligheidsadviseurs van de veiligheidsregio’s die meer inzicht willen hebben in de verschillen op brandveiligheidsgebied tussen Bouwbesluit 2012 en het Bbl. De uitgave geeft hun meer inzicht in de consequenties van die verschillen voor de praktijk.

Gerelateerde uitgaven

In 2021 verscheen onze uitgave Handreiking Bouwtechnische regels onder de Omgevingswet. In deze handreiking zijn de verschillen voor het vergunningstelsel en de mogelijke gevolgen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving uitgewerkt. De uitgave is een ‘spoorboekje’ dat leidt van de huidige voorschriften naar de nieuwe regels.

Ook in 2021 bracht het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving uit. Hierin zijn alle technisch-inhoudelijke verschillen met Bouwbesluit 2012 toegelicht.

Download het rapport