BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Dossier: Prijsontwikkelingen

Prijsontwikkelingen in de bouw

9 artikelen

Handelingskader voor Infra Decentraal opgeleverd

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrasector hebben overeenstemming bereikt over een Handelingskader met betrekking tot de prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Daarmee hebben ze de uitgangspunten uit de “Intentieverklaring Samen doorbouwen in onzekere tijden” uitgewerkt naar een sectorspecifiek handelingskader. Minister De Jonge had ze hierom gevraagd. Vereniging van Waterbouwers en MKB INFRA waren door De Jonge aan opdrachtnemerszijde als kartrekkers aangewezen.

Lees artikel

Intentieverklaring samen doorbouwen in onzekere tijden

Dinsdag 31 mei hebben de ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Harbers van Infrastructuur en Waterstaat met heel veel ketenpartners in de bouw de intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden ondertekend. In de intentieverklaring zijn uitgangspunten vastgelegd hoe er gezamenlijk wordt omgegaan met de kostenstijgingen die het gevolg zijn van de extreme materiaalprijsstijgingen en de leveringsproblemen van materiaal.

Lees artikel

“Wees coulant en compenseer mkb’ers”

Kort na zijn benoeming als voorzitter van de European Builders Confederation (EBC), heeft Philip van Nieuwenhuizen een brandbrief aan de leden van de EuropeseCommissie gestuurd. Met in die brief een dringende oproep om met name het mkb te ondersteunen en te ontzien als het gaat om de gevolgen van de enorme prijsstijgingen voor materialen en energie.

Lees artikel

Ook Eerste Kamer akkoord met halvering betalingstermijn

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is blij dat de Eerste Kamer, snel na de Tweede Kamer, het wetsvoorstel heeft aangenomen om de maximale betaaltermijn voor het grootbedrijf aan het mkb te verkorten van 60 naar 30 dagen. Hiermee wordt voor een belangrijk deel een halt toegeroepen aan de voorfinanciering door, en het beslag op de liquide middelen van het mkb.

Lees artikel

Flex wordt duurder

Wat is de bouw zonder flexibele arbeidskrachten? En dat is meteen ook een van de redenen waarom de wetgeving op verschillende punten is gewijzigd. Overwerk wordt duurder en uitzendkrachten bouwen sneller pensioen op. Zo zijn er nog een aantal andere relevante wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Lees artikel

Halveren wettelijke betaaltermijn groot bedrijf goed voor mkb

De instemming van de Tweede Kamer met het wetsvoorstel om de maximale betaaltermijnen voor het grootbedrijf aan het mkb te verkorten van 60 naar 30 dagen,is door Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) met grote tevredenheid ontvangen. Het is een reeds lang gekoesterde wens van mkb-ondernemers in bouw en infra, waardoor hopelijk snel een einde komt aan het fenomeen dat mkb-aannemers als ‘kredietverstrekker’ fungeren voor grote bedrijven.

Lees artikel

Juridische handvatten bij prijsstijgingen

Na de Covid pandemie wordt de bouwsector nu weer geconfronteerd met prijsstijgingen en leveringsproblemen door niet voorzienbare omstandigheden in verband met de oorlog in Oekraïne. Wij worden als kantoor overspoeld met vragen over de mogelijkheid tot het doorleggen van deze prijsstijgingen naar de opdrachtgever en vragen over termijnsverlenging. Hierbij beknopt de belangrijkste handvatten uit de meest gebruikte algemene voorwaarden in de bouw: de UAV en de UAV-GC.

Lees artikel

Kabinetsmaatregelen eerste stap naar oplossing

Het is volgens Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra goed dat het kabinet extra maatregelen heeft aangekondigd om de prijzen van brandstof te dempen met een accijnsverlaging en burgers te helpen hun koopkracht een beetje op niveau te houden in verband met de stijgende energieprijzen. Dit is een eerste stap naar een oplossing voor de enorme prijsstijgingen.

Lees artikel

Aannemersfederatie: coulance bij enorme prijsstijgingen

Het is goed dat het Kabinet extra maatregelen heeft aangekondigd om de prijzen van brandstof te dempen met een accijnsverlaging en burgers te helpen hun koopkracht een beetje op niveau te houden in verband met de stijgende energieprijzen. Dit is een eerste stap naar een oplossing voor de enorme prijsstijgingen. Echter, de onzekere economische situatie door de oorlog in Oekraïne rijkt verder dan energie- en brandstofprijzen. Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra roept alle partijen in de bouwketen op om redelijkheid en billijkheid in acht te nemen en vraagt publieke en particuliere opdrachtgevers hierin ook hun verantwoordelijkheid te nemen en coulant en oplossingsgericht te zijn.

Lees artikel