BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Halveren wettelijke betaaltermijn groot bedrijf goed voor mkb

20-05-2022
door Redactie
Nieuws

De instemming van de Tweede Kamer met het wetsvoorstel om de maximale betaaltermijnen voor het grootbedrijf aan het mkb te verkorten van 60 naar 30 dagen,is door Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) met grote tevredenheid ontvangen. Het is een reeds lang gekoesterde wens van mkb-ondernemers in bouw en infra, waardoor hopelijk snel een einde komt aan het fenomeen dat mkb-aannemers als ‘kredietverstrekker’ fungeren voor grote bedrijven.

Aannemersfederatie verheugd over instemming wetsvoorstel

Uit onderzoek van de AFNL blijkt telkens weer dat mkb-aannemers lang moeten wachten op betalingen en dat betaaltermijnen regelmatig eenzijdig worden opgerekt naar 60 dagen of langer. Ook tijdens de coronacrisis moesten mkb-aannemers regelmatig eenzijdig opgelegde langere betaaltermijnen accepteren.

Vierde wetsvoorstel

Gevolg hiervan is dat bij mkb-ondernemers een tekort aan werkkapitaal ontstaat, waardoor zij in financiële problemen kunnen komen. Het CBS had vorig jaar al berekend dat voor het gehele mkb een financieringsgat was ontstaan van 55 miljard euro ten nadele van het mkb. Dit gat kan worden gedempt door ‘gewoon’ op tijd te betalen. Hetgeen hopelijk snel wordt gerealiseerd als ook de Eerste Kamer instemt met dit inmiddels vierde wetsvoorstel om betaaltermijnen te bekorten.

Meldpunt langer open

De Aannemersfederatie is blij dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Meldpunt achterstallige betalingen, waar mkb-ondernemers te late betalingen anoniem kunnen melden, langer openhoudt. De AFNL is zeer benieuwd naar de evaluatie van de ACM over de naleving en registratie van betaaltermijnen. Het Kabinet had aangegeven om, op basis van onder meer deze evaluatie, onderzoek te doen naar onafhankelijk toezicht op het niet naleven van de betaaltermijnen.
De AFNL hoopt dat ook nog gekeken wordt naar de systematiek van de renteboete, die in de praktijk van het mkb een lastige is. Voor een mkb-bedrijf dat zijn opdrachtgever zelf de renteboete moet opleggen, is het de vraag of dit werkt, daar dit direct invloed heeft op de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer.

Ook aandacht offertetermijnen

Voorts hoopt de AFNL dat het kabinet en de Kamer ook willen kijken naar het beperken van het oprekken van offertetermijnen door overheidsopdrachtgevers. Die langere termijnen leiden eveneens tot oprekking van de betalingstermijnen.
Vanuit MKB INFRA (de mkb-aannemers in de infrasector, aangesloten bij AFNL), hebben inmiddels drie pilots met overheidsopdrachtgevers tot positieve resultaten voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers geleid. De systematiek die bij deze pilots is gebruikt, kan met wat ondersteuning vanuit de overheid zo worden uitgerold naar andere overheidsopdrachtgevers.