BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Ook Eerste Kamer akkoord met halvering betalingstermijn

03-06-2022
door Redactie
Nieuws

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is blij dat de Eerste Kamer, snel na de Tweede Kamer, het wetsvoorstel heeft aangenomen om de maximale betaaltermijn voor het grootbedrijf aan het mkb te verkorten van 60 naar 30 dagen. Hiermee wordt voor een belangrijk deel een halt toegeroepen aan de voorfinanciering door, en het beslag op de liquide middelen van het mkb.

Senaat geeft snel na Tweede Kamer eveneens groen licht

De Aannemersfederatie hoopt dat Kabinet en Kamerleden ook willen kijken naar het beperken van het oprekken van factuurtermijnen door overheidsopdrachtgevers, die eveneens leiden tot oprekking van betalingstermijnen.
Het duurt soms weken of maanden voordat de aannemer de eerste factuur mag indienen en nog langer voordat deze worden goedgekeurd en betaald. Dit, terwijl het werk al gaande is en mkb-aannemers dus als een soort kredietverstrekker worden ingezet met onverantwoorde liquiditeitsrisico’s van dien.

Succesvolle pilots

Vanuit MKB INFRA (de mkb-aannemers in de infrasector, aangesloten bij AFNL), hebben inmiddels diverse pilots met overheidsopdrachtgevers tot positieve resultaten voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers geleid.
De systematiek die bij deze pilots met facturering op basis van planning is gebruikt, kan met wat ondersteuning vanuit de overheid zo worden uitgerold naar andere overheidsopdrachtgevers.

Evaluatie ACM

Benieuwd is de Aannemersfederatie naar de evaluatie van het Meldpunt achterstallige betalingen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), waar mkb-ondernemers te late betalingen anoniem kunnen melden. Hopelijk wordt bij de evaluatie ook gekeken naar de systematiek van de renteboete, die in de praktijk van het mkb een lastige is. Voor een mkb-bedrijf dat zijn opdrachtgever zelf de renteboete moet opleggen, is het de vraag of dit werkt. Dit heeft namelijk direct invloed op de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer.

Mkb in problemen

Uit herhaalde onderzoek van de AFNL blijkt steeds weer dat mkb-aannemers lang moeten wachten op betalingen en betaaltermijnen vaak eenzijdig worden opgerekt naar 60 dagen of langer. Bij mkb-ondernemers ontstaat hierdoor een tekort aan werkkapitaal, waardoor zij in financiële problemen kunnen raken. Het CBS berekende vorig jaar al dat voor het gehele mkb een financieringsgat was ontstaan van 55 miljard euro ten nadele van het mkb. Dit probleem wordt opgelost door ‘gewoon’ op tijd te betalen en op tijd facturen te mogen indienen.
Met het aannemen van het vierde wetsvoorstel beperking betaaltermijnen, is in ieder geval een grote stap gezet om betaaltermijnen te bekorten. Nú de factuurtermijnen nog.