BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Handelingskader voor Infra Decentraal opgeleverd

09-03-2023
door Redactie
Nieuws

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrasector hebben overeenstemming bereikt over een Handelingskader met betrekking tot de prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Daarmee hebben ze de uitgangspunten uit de “Intentieverklaring Samen doorbouwen in onzekere tijden” uitgewerkt naar een sectorspecifiek handelingskader. Minister De Jonge had ze hierom gevraagd. Vereniging van Waterbouwers en MKB INFRA waren door De Jonge aan opdrachtnemerszijde als kartrekkers aangewezen.

Afspraken over prijsstijgingen en leveringsproblemen

De delegatie vanuit opdrachtnemers bestond verder uit Cumela en Bouwend Nederland. Vanuit de opdrachtgevers waren de waterschappen Delfland en Hunze en Aa’s, de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeente Amsterdam samen met BIZOB (Inkoop & Contractmanagement gemeenten en publieke organisaties Oost-Brabant) bij de uitwerking betrokken.

Constructieve gesprekken

Het Handelingskader is tot stand gekomen na intensieve, maar bovenal zeer constructieve gesprekken. Het voorziet in een gespreksagenda op projectniveau, daarvoor hebben de partijen heel bewust gekozen. Zij vinden het belangrijk om het al bestaande instrumentarium om prijsontwikkelingen te kunnen opvangen en te verrekenen opnieuw onder de aandacht van opdrachtgevers en opdrachtnemers te brengen. Aan de hand daarvan kan ook op specifiek opdracht/contractniveau het gesprek constructief gevoerd worden.

De urgentie is groot. Enerzijds zijn opdrachtnemers in deze tijd van het jaar genoodzaakt onder druk van de accountant de balans en de jaarcijfers op te maken en vormt het wel of niet nemen van een enorm verlies in afwachting van verrekening van de prijsstijgingen een wezenlijk probleem. Anderzijds moeten ook opdrachtgevers binnenkort publieke verantwoording over de jaarresultaten afleggen, waarbij bestemming van gelden essentieel is.

 

Twee wezenlijke zorgpunten

Naar aanleiding van de gesprekken vragen opdrachtnemers en opdrachtgevers de minister om hen te helpen bij het ontwikkelen van oplossingen voor een tweetal wezenlijke zorgpunten. Daarbij gaat het om aandacht voor de noodzakelijke financiële middelen die decentrale overheden in staat stellen om alle opvolgende crises met bijbehorende prijsstijgingen en aanhoudende onzekerheden het hoofd te kunnen bieden. Ook zijn de zorgen gedeeld dat het doorbelasten van risico’s rond leveranties na inkoop een wezenlijk probleem in de keten is. Deze zorgen vragen om een sectorbrede aanpak en zijn daarom door MKB INFRA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen ook overgebracht aan minister Bruins Slot van BZK. Hij is verantwoordelijk voor provincies en gemeenten, die als decentrale overheden een fors deel van de infrastructuur in Nederland onder hun beheer hebben.