BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

“Wees coulant en compenseer mkb’ers”

07-06-2022
door Redactie
Nieuws

Kort na zijn benoeming als voorzitter van de European Builders Confederation (EBC), heeft Philip van Nieuwenhuizen een brandbrief aan de leden van de EuropeseCommissie gestuurd. Met in die brief een dringende oproep om met name het mkb te ondersteunen en te ontzien als het gaat om de gevolgen van de enorme prijsstijgingen voor materialen en energie.

@ Crisismaatregelen: Mkb’ers verdienen voorrang bij betalingen van facturen door overheden en bij toekenning compensatie voor gestegen materiaalprijzen.

 

Brandbrief EBC aan Europese Commissie over prijsstijgingen energie en materiaal

Ook voor de beperkte beschikbaarheid van verschillende bouwmaterialen en de gevolgen daarvan vraagt de organisatie dringend aandacht. “We zijn hierover ook in Nederland wel in gesprek met de overheid, maar dat gaat tot nu toe stroperig”, aldus Van Nieuwenhuizen, die tevens bestuurslid van AFNL en voorzitter van MKB INFRA is. Vanuit AFNL was Van Nieuwenhuizen al enige jaren bestuurslid van EBC, de Europese Bouwkoepel.

Geen budget

Al snel na de start van het conflict in Oekraïne trokken vertegenwoordigers van mkb bouw- en infrabedrijven gezamenlijk aan de bel in Den Haag. “Het was voor ons al snel duidelijk dat de situatie daar verstrekkende gevolgen zou hebben voor de sector in het algemeen en de mkb-bedrijven in het bijzonder. Net als tijdens de coronacrisis zijn we in gesprek gegaan met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Bij Rijkswaterstaat was de boodschap dat daar ‘geen budget’ beschikbaar gesteld kon worden.”
Nadat Van Nieuwenhuizen een brief van het Duitse Bauministerium onder ogen kreeg, kwam het idee om vanuit de EBC ook op Europese schaal steun te zoeken. “In die brief gaf het ministerie publieke opdrachtgevers in Duitsland hele duidelijke en handige richtlijnen hoe ze zich in lopende en nieuwe bouw- en infraprojecten moesten opstellen richting partners in de keten. Staatssteun die, net als tijdens corona, is toegestaan en ook weer in Frankrijk en Italië wordt geboden.”

Bijzondere omstandigheden

De EBC roept Europa in de brief op om op korte termijn te komen met een ‘solide, samenhangend en gecoördineerd’ plan om het mkb te ondersteunen. Onder meer met een financiële impuls om de gestegen prijzen te compenseren en zo te zorgen dat bestaande werken afgerond kunnen worden en nieuwe projecten doorgang kunnen vinden.
“Misschien wel het belangrijkste wat we vragen is een Europese aanmoediging richting publieke opdrachtgevers in alle lidstaten om voortaan in contracten rekening te houden met bijzondere omstandigheden. Daarbij kun je denken aan clausules over het mogelijk uitstellen van opleverdeadlines en de mogelijkheid om gedurende een project de prijzen aan te passen, als dat door geopolitieke omstandigheden noodzakelijk wordt.”

Korte en lange termijn

Andere punten die de EBC in de brief onder de aandacht brengt, zijn bijvoorbeeld het voorrang geven aan betalingen aan mkb-bedrijven in bouw en infra door publieke opdrachtgevers, ook als het gaat om compensatie voor de gestegen materiaalprijzen. Daarnaast roept het EBC op tot het aanmoedigen van lidstaten om btw-tarieven te verlagen om daarmee de renovatie- en bouwsector in alle landen een impuls te geven, net als het tijdelijk opschorten van EU-handelsbarrières.
“We willen met deze brief de urgentie van de problemen voor de mkb-bouw en infra in alle lidstaten aangeven. Daarbij vragen we om maatregelen en ondersteuning op korte termijn, maar ook op lange termijn. We zien met de coronacrisis en de situatie in Oekraïne dat het midden- en kleinbedrijf in dergelijke crisissituaties kwetsbaar is. Daarop moeten we ons ook op Europees niveau beter voorbereiden.”