BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

VSB ontwikkelt BIM Afsprakendocument

05-11-2023
door Redactie
Nieuws

De VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven)heeft een BIM Afsprakendocument ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor projectspecifieke afspraken over tijdelijke hulpconstructies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarmee kunnen participerende partijen verspillende taken voorkomen en faalkosten reduceren.

foto: Pexels.com

De bouw digitaliseert en de Nederlandse betonbekistingbedrijven, verenigd in de VSB, lopen daarbij voorop als het om de toepassing van vsb gaat. Naast het feit dat veel van de VSB-leden actief zijn op dit gebied, wil de vereniging ook bijdragen en sturing geven aan digitalisering binnen de branche.

Met een gecentraliseerd model als BIM kunnen diverse partijen samenwerken en het model gebruiken voor planning, ontwerp, uitvoering en beheer. Door ervoor te zorgen dat alle gegevens en informatie uniform zijn opgesteld, kan informatie beter en zonder fouten worden uitgewisseld. Binnen de VSB wordt al geruime tijd aan het thema BIM gewerkt en dat heeft geresulteerd in een BIM Afsprakendocument.

Aan het BIM Afsprakendocument ligt het door de VSB samengestelde ILS Tijdelijke Hulpconstructies ten grondslag. Dit model is speciaal voor de Nederlandse markt samengesteld en wordt ingezet voor gegevensuitwisseling voor tijdelijke hulpconstructies binnen de BIM-methode. Het ondersteunt een transparante en eenduidige informatieoverdracht tussen de verschillende projectdeelnemers over de tijdelijke hulpconstructies die in de verschillende fasen van een bouwproject gebruikt worden.