BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Bouwproductie kan alleen op peil blijven met robots

24-04-2024
door Redactie
Nieuws

Nederland is op weg naar schoon en emissieloos bouwen. Een belangrijke stap werd op 30 oktober 2023 gezet. Vijfenveertig partijen tekenden toen het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Uiteraard was de Aannemersfederatie Nederland één van de ondertekenaars. Maar ook andere branche- en netwerkorganisaties, verschillende ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten sloten aan. Jaco Uittenbogaard, directeur AFNL, trapte de themabijeenkomst AFNL over de Transitie naar Zero Emissie materieel af met de uitleg over SEB en ZES.

Bouwrobot die stenen metselt

Foto: Vandersanden.

De voordelen van industrialisatie zijn volgens Jan van der Doelen groot, toch zijn er ook belemmeringen. Het organiseren van het benodigde kapitaal is daar een voorbeeld van. De inzet van robots en een verdere industrialisatie van de bouwsector gaan immers gepaard met doorgaans grote investeringen. Hiervoor is ook veel kapitaal nodig. Voor investeerders en financiers zijn een voorspelbare omzet en zicht op vergroting van marktaandeel belangrijke voorwaarden voor het leveren van kapitaal. De afzet van nieuwe woningen is echter veelal grillig. Dit grillige karakter komt niet overeen met de voorwaarden van investeerders en financiers.

Voorspelbaarheid

In de markt voor onderhoud en verduurzaming van gebouwen gaat het organiseren van kapitaal en financiering veel beter. Dat komt door de terugkerende en constante omzetstroom die bij deze markt hoort. Bij geïndustrialiseerde nieuwbouw is dat dus anders. Ook daar zijn investeerders zeker geïnteresseerd in de groeiende kansen om veel meer betaalbare woningen op de markt aan te bieden. Maar de onvoorspelbaarheid van de afzet zorgt voor terughoudendheid.

Een alternatief voor nieuwbouw is produceren op voorraad. Maar deze productievorm is te kostbaar. In de meeste gevallen is het onmogelijk om direct na productie de woningen te plaatsen vanwege een tekort aan locaties en complexiteit van procedures. Dat zorgt voor een risico op onderbezetting van de productie.

Het is volgens Van der Doelen duidelijk dat we zonder investeerders en financiers geen meters gaan maken op gebied van de industrialisatie in de bouw. En zonder industrialisatie gaan we de 100.000 woningen per jaar niet halen.