BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Vanaf 2025 strengere MPG-eis bij nieuwbouw

25-10-2023
door Redactie
Nieuws

Demissionair minister Hugo de Jonge wil per 1 januari 2025 strengere milieuregels voor nieuw te bouwen woningen, kantoren en andere gebouwen. Dat schrijft hij op 4 oktober 2023 aan de Tweede Kamer. Tevens wil hij een milieuprestatie-eis voor gebouwen met andere gebruiksfuncties introduceren.

De minister wil de MPG voor woningen aanscherpen van 0,8 naar 0,5. Dat houdt in dat een gebouw jaarlijks per vierkante meter gemiddeld niet meer dan 0,5 euro aan milieuschade mag opleveren. Voor kantoren gaat de MPG van 1 naar 0,85. Voor gebouwen met een kleine vloeroppervlakte en voor bijzondere situaties komen er aparte eisen.

Andere gebruiksfuncties

Ook voor de andere gebruiksfuncties zal per 1 januari 2025 een milieuprestatie-eis worden geïntroduceerd. Dat vergt maatwerk. De groep andere gebruiksfuncties is namelijk zeer gevarieerd. Ze omvat onder meer de onderwijsfunctie, zorgfunctie, verblijfsfunctie, winkelfunctie, kantoorfunctie en de industriefunctie. De eisen voor deze gebruiksfuncties worden bewust minder scherp gesteld dan voor woningen en kantoren. “Hiermee geef ik de betrokken partijen de gelegenheid om komende jaren ervaring op te doen. In de toekomst zal ook deze eis verder worden aangescherpt”, aldus de minister.

Gering gevolg voor kosten

In de brief lezen we verder dat de algemene conclusie van het EIB is, dat de aanscherping van de eis naar 0,5 voor nieuwe woningen geen significante negatieve effecten heeft op de woningbouwopgave. De effecten op de bouw- en realisatiekosten schat het EIB eveneens niet significant, mede in het licht van de actuele ontwikkelingen van de rente en de gestegen kosten voor bouwproducten.

Wel geeft het EIB aan dat de realisatie van een milieuprestatie-eis lastig kan zijn voor kleine grondgebonden woningen, kleine appartementen in woongebouwen met meer dan 300 woningen en woongebouwen van meer dan vijf woonlagen in combinatie met kleine woningen. Het EIB schat dat deze woningen 9 tot 18% van het woningbouwvolume betreffen. “Om de woningbouwproductie voor dit segment niet te belemmeren, onderzoek ik de mogelijkheid voor een aangepaste eis voor woningen in dit segment.”

De minister zal in het verdere proces van de implementatie ook aandacht besteden aan de relatie tussen de milieuprestatie-eis en het beleid voor meer zonnepanelen op daken. Zonnepanelen leveren een grote bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening, maar leiden ook tot een opwaartse druk op de milieuprestatiescore. Hugo de Jonge: “Mijn voornemen is om alleen de milieu-impact mee te nemen van zonnepanelen die dienen voor de realisatie van de energieprestatie-eis (BENG-eis) van het betreffende gebouw.”