BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Trends op de arbeidsmarkt in 2022/23

28-12-2022
door Redactie
GAzet

Op dit moment is er nog altijd sprake van een krappe arbeidsmarkt. De vraag naar arbeid overtreft het aanbod, waardoor er weinig werkloosheid is met een personeelstekort als gevolg. Dit is geen ideale situatie voor werkgevers, omdat het steeds moeilijker wordt om geschikt talent te vinden. Maar hoe heeft deze ontwikkeld in 2022? En welke veranderingen kunnen we het komende jaar verwachten op het gebied van verkrapping op de arbeidsmarkt? Acht trends.

 

  1. Bedrijven investeren meer in werknemers

De Nederlandse economie blijft groeien, het werkloosheidspercentage is zelfs gedaald tot 3,4. Dit is historisch laag. Het gevolg van deze krappe arbeidsmarkt is echter dat bedrijven niet voldoende en geschikt personeel kunnen vinden, waardoor vooral de werkdruk stijgt. Bedrijven gaan op zoek naar oplossingen, door bijvoorbeeld te investeren in het zelf opleiden van werknemers, of ze doen een beroep op buitenlandse werkkrachten. Het is tevens niet ongewoon dat organisaties door middel van een hoog loon werknemers proberen te lokken. Al deze maatregelen leiden tot verhoogde kosten, waardoor de productiviteit en het bedrijfsresultaat onder druk komen te staan en de economische groei wordt afgeremd.

  1. Nieuwe banen door automatisering

Automatisering, digitalisering en robotisering gaan menselijke arbeid vervangen. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, en dus een personeelstekort, gaan bedrijven meer investeren in robots en kunstmatige intelligentie. Hier staat echter tegenover dat er ook meer nieuwe banen gecreëerd worden, zoals ontwikkelaars van apps en drone bestuurders. Daarnaast is het zo dat robots veel repeterend werk kunnen overnemen. Werk waarvoor men echter creatief moet zijn en kritisch moet kunnen nadenken, kan alleen uitgevoerd worden door mensen.

  1. Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker

We leven in 2022, dus werkgevers verwachten dat medewerkers goed om kunnen gaan met computers en recente technologische ontwikkelingen. Dit betekent echter niet dat iedereen een opleiding tot programmeur moet volgen of een website moet kunnen maken. Het gaat vooral om het begrijpen van de digitale wereld, logisch nadenken en het hebben van ruimtelijk inzicht. In Nederland is nu al een tekort aan mensen die een achtergrond hebben in bètavakken, techniek en computerwetenschappen. Dit komt mede doordat de meeste bedrijven in zekere mate afhankelijk zijn van computers. Zo stelt het UWV maandelijks 1150 ICT-vacatures beschikbaar, waarvan de meeste tot nu toe vervuld worden door buitenlandse ICT-ers.

  1. Sociale innovatie wordt belangrijker

Technische innovatie gaat hand in hand met sociale innovatie. Een goede interactie tussen werkgevers en werknemers stimuleert de motivatie, creativiteit en het ondernemerschap van werknemers. Deze nauwe samenwerking is van groot belang voor de verbetering van de productie. Het is immers algemeen bekend dat werknemers die met plezier naar hun werk gaan en op betrokken wijze hun functie uitvoeren, actief bijdragen aan de groei van een bedrijf. Werken de medewerkers deels op kantoor en deels thuis? Maak dan onderling goede afspraken over bijvoorbeeld bereikbaarheid. Zorg dat medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. Verlies de onderlinge verbinding niet uit het oog en plan fysieke ontmoetingen in. Houd elkaar goed op de hoogte van wat er speelt in de organisatie. Alleen dan wordt hybride werken een succes.

  1. Meer vraag naar praktisch opgeleiden

Een aantal jaar geleden werd nog voor de helft van de online vacatures minimaal een hbo-diploma gevraagd, inmiddels is dit gedaald tot onder de 40%. Waar veel vraag naar is in Nederland zijn vooral de sectoren techniek, bouw en logistiek. De verkrapping op de arbeidsmarkt biedt veel kansen voor praktisch opgeleiden. In deze sectoren is er vooral veel vraag naar medewerkers voor de klantenservice, monteurs en productiemedewerkers die beschikken over een opleiding op mbo-niveau of lager. Daarnaast is het zo dat praktisch opgeleiden vaker een baan vinden en ze hebben minder concurrentie van andere werkzoekenden, dit werkt dus in hun voordeel.

  1. Kijk ook naar arbeidsmigranten

Gedurende de coronacrisis kwamen er minder buitenlandse werknemers en studenten naar ons land. Inmiddels hebben we die dip achter de rug. En dat biedt kansen voor werkgevers die met hun handen in het haar zitten als het om nieuw personeel gaat.

  1. Meer zzp’ers in bepaalde sectoren

Nederland telt ongeveer 1,2 miljoen zelfstandigen zonder personeel. Te verwachten is echter dat dit cijfer niet zo snel meer zal groeien als voorheen. Een logische ontwikkeling in onzekere tijden. De crisis doet veel mensen terugdeinzen voor onzekerheid van het zzp-bestaan, behalve in de sector hoogwaardige arbeid. Daar zal het aantal zzp’ers blijven groeien.

  1. Platformarbeid neemt toe

Digitale platforms zoals apps en websites die zich richten op de levering van arbeid of van een dienst, zullen blijven groeien. Denk hierbij aan maaltijdbezorgers, chauffeurs, schoonmakers en koeriers. Particulieren profiteren via dergelijke apps van het feit dat er geen dure intermediairs in het spel zijn, die een deel van de opbrengst opeisen. Dankzij nieuwe, gebruiksvriendelijke apps zal de platformarbeid snel groeien.

[bron: nationale vakaturebank]