BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Maak Wkb-kosten bespreekbaar

25-08-2022
door Redactie
Nieuws

Kwaliteitsborging staat vanwege de komende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op de stoep. Maar de gevolgen zijn nog steeds niet duidelijk bij heel veel bouwbedrijven. De overheid wil de Omgevingswet – en daarmee ook de WKb – er per 1 januari 2023 doordrukken. Dit is voor veel bedrijven een zware last. Bij de NVBU kun je hierover met al je vragen aankloppen.

De Wkb is een wet die zorgt dat de kwaliteitsborger voor de opdrachtgever een soort garantiecertificaat afgeeft: ‘Een Verklaring met daarin een gerechtvaardigd vertrouwen dat een project aan de bouwregelgeving voldoet’. Dit is in grote lijnen nu ook al zo, alleen moet de bouwer (wij dus) alles digitaal vastleggen. Dat geldt voor de producten die we gebruiken, maar ook de constructies die we geplaatst hebben. Dit alles wordt gekeurd door een onafhankelijke kwaliteitsborger, die dit hele traject volgt. De kosten voor deze kwaliteitsborging komen op het bordje van het bouwbedrijf en daar is veel weerstand tegen vanuit die bouwbedrijven.

Logisch is dat de kosten die voor de Wkb staan, verhaalt worden bij de opdrachtgever. Deze kosten zijn echter nog steeds een beetje dubieus. Ook de opdrachtgever weet hier eigenlijk te weinig van. Bij de aanneemsom die we maken staan de Wkb kosten apart vermeld. Dit wekt toch weerstand bij veel opdrachtgevers, met name in de particuliere bouw. Die vragen zich af waar die kosten voor nodig zijn. Waar we met ons allen eventueel wat aan kunnen doen is te zorgen dat we veel dingen bespreekbaar maken. Dit is wellicht een kleine stap, die we in deze toch al moeilijke tijd kunnen maken.
Prijsstijgingen zijn voor veel bouwbedrijven en andere bedrijven een zware last. Ik hoor veel bouwbedrijven om mij heen die veel werk hebben, maar toch kleine tot geen marges kunnen halen. Dit is een groot probleem, waar we toch op de een of andere manier iets aan moeten kunnen doen.

Even voorstellen

Ik wil deze column gebruiken om mezelf ook even voor te stellen. Ik ben voorzitter van de Branchevereniging NVBU: de Noordelijke Vereniging voor Burgerlijke en Utiliteitsbouw. We hebben ook een bouwbedrijf met elf personeelsleden. We doen veelal nieuwbouw, verbouw en onderhoud van gemeenten en een hotelketen. Het bedrijf bestaat eind dit jaar 20 jaar en heeft ook de vele ups en downs moeten doorstaan. Met name 2021 was een zwaar jaar als je kijkt naar prijsstijgingen en corona.
Dan de NVBU. We hebben een kleine honderd leden: van eenmans bouwbedrijven tot bedrijven met 80 man. De NVBU behartigt de belangen voor bouwbedrijven die werkzaam zijn op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw. Denk hierbij aan juridische spreekuren en sociale zekerheid, collegiale in en uitleenservice en fiscaal advies. Ook hebben we de NVBU-verzekeringsdienst. Dat is een pakket verzekeringen dat tegen zeer gunstige condities wordt aangeboden aan onze leden. Kortom, de NVBU staat voor hun leden, je kunt altijd eens een bezoekje brengen aan onze website of we komen langs voor een gesprek.

Jan Willem van der Ploeg, voorzitter NVBU