BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Samenwerken

14-07-2022
door Redactie
Nieuws

Gebouwschil Nederland bestaat eind dit jaar vijf jaar; een eerste lustrum! Sinds de start eind 2017 werken wij met actieve (bestuurs-)leden en het secretariaat aan het succes van onze branchevereniging. Bij de start waren wij een fusie van drie verenigingen: AVM (metselaars), VNV (voegbedrijven en gevelspecialisten) en HHD (hellend dakdekkers) met hun toeleveranciers; inmiddels heeft ook de vierde vereniging, VKL (kalkzandsteenlijmers), zich bij ons fusiemodel aangesloten.

Het is bij iedere fusie belangrijk dat er na zo’n samengaan iets meer ontstaat als de losse segmenten van daarvoor. Centraal staat de verbinding tussen de diverse ambachten en specialismen, net zoals op de bouwplaats zelf. Ook daar moeten de gespecialiseerde aannemers gezamenlijk een mooi bouwwerk opleveren. Een vereniging is van de leden; zij zijn met elkaar ‘de baas’ en verbinden zich op concrete doelstellingen die bereikt moeten worden.

Verenigen is een werkwoord; je moet wel (willen) meedoen. In die zin is een lid ook meer dan een klant. Een klant consumeert en komt alleen iets ‘halen’; het lidmaatschap is wederkerig, de vereniging mag ook iets terug verwachten van een lid. Naast ‘halen’ dus ook ‘brengen’. Wij prijzen ons als GNL dan ook gelukkig met onze actieve leden. De meest actieve leden zijn de bestuurders. Iedere maand vergadert het bestuur over hele concrete agendapunten; dat doen wij op locatie bij één van onze leden. Maar er zijn in GNL ook veel leden zelf aan het werk op onze beleidsterreinen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van onze Wkb app en onze Technische Commissie, die zich buigt over alle standaarden en normen in onze diverse vakgebieden.

Actieve inzet

Zonder die actieve inzet kan de vereniging niet functioneren. Wij hebben geen groot verenigingsbureau waar al het werk aan is uit te besteden, maar doen het in grote mate met elkaar. Anderzijds beseffen wij ons goed dat de bereidheid en de tijdsinvestering om iets te doen voor jouw vereniging onder druk staan. Wij komen immers allemaal tijd te kort en aan alle kanten wordt er aan jou getrokken en om jouw aandacht gevraagd. Dan ligt ‘klantgedrag’ toch weer op de loer.

Maar klantgedrag is niet wat de vereniging heeft gemaakt tot wat hij is; dat was ledengedrag. Samen met elkaar de vereniging maken, samen doelen stellen, een pad uitstippelen, resultaten halen. Dan is de kans het grootst dat het samenwerken aan een succesvolle vereniging de leden concrete toegevoegde waarde oplevert, dat leden de resultaten krijgen die ze zelf hebben gesteld, niet in de laatste plaats een dynamisch businessnetwerk door elkaar regelmatig te treffen bij algemene ledenvergaderingen. Want daar zien we onze ondernemers samen altijd weer kansen creëren.

Jos Wesselink
Voorzitter Gebouwschil Nederland