BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Personeel en een baan: dichterbij dan je denkt

13-06-2022
door Redactie
GAzet

Vrijwel alle mkb-bouwers kampen met een tekort aan mensen. Hetzelfde beeld zie je in alle sectoren. En dat, terwijl er nog steeds een groep mensen is die maar niet aan de bak komt. Reden voor ministers Van Gennip en Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om met het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ te komen. Doel: een betere matching van werkgevers met werkzoekenden.

Terwijl bouwers opdrachten moeten afslaan door gebrek aan personeel, becijfert het CBS dat nog steeds 1,2 miljoen mensen ongewild langs de zijlijn staan. Een deel van die mensen lijkt zelfs in de huidige arbeidsmarkt weinig kansen te maken. Dat geldt in ieder geval voor de 77.000 langdurig werklozen. Dit komt mede door een mismatch in informatie, voorkeuren en vaardigheden tussen werkgevers en potentiële werknemers. Samen met alle partners in de arbeidsmarktregio’s wil het kabinet daarom extra inzetten om de mismatches te verkleinen en de werkkansen van mensen te vergroten.

40 miljoen euro gereserveerd

De inzet van het actieplan is het verbeteren van de informatievoorziening over de regionale dienstverlening, het veranderen van zoekgedrag van werkgevers en werkzoekenden en het vergroten van de vaardigheden van werkzoekenden, bijvoorbeeld door scholing. Voor dit actieplan is vorig jaar 40 miljoen euro uitgetrokken.
Het actieplan heet Dichterbij dan je denkt en kent vier concrete acties:
1) er komt een landelijke communicatiecampagne richting werkgevers en werkzoekenden
2) er wordt ingezet op versterking van de matching in de arbeidsmarktregio’s
3) een landelijk team gaat landelijk opererende werkgevers ondersteunen bij de matching
4) bestaande trajecten krijgen een extra financiële impuls, zoals de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt, die is gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond.

Nu of nooit

Minister Van Gennip: “Als het moment niet nu lukt, wanneer dan wel? Het is belangrijk voor bedrijven en de mensen die willen werken dat we de kansen die deze arbeidsmarkt nu biedt benutten om ieders talent in te zetten. Samen met werkgevers en partners in de arbeidsmarktregio gaan we er alles aan doen om mensen aan werk te helpen.”
Minister Schouten: “Het is belangrijk dat we kijken naar wat mensen kunnen toevoegen, aan onze samenleving en op onze arbeidsmarkt. Daarbij moeten we niet denken vanuit de regeling waarin iemand zit, maar vanuit zijn of haar vermogen en enthousiasme om mee te doen. De mens moet centraal staan. Met dit programma zorgen we ervoor dat de vacatures bij de mensen gaan passen, niet andersom.”

Regio’s aan zet

De komende periode zijn de regio’s aan zet om nadere invulling te geven, toegespitst op de eigen behoeften, aan het actieplan. Hierover gaat SZW ook met de regio’s in gesprek. Ook wordt vervolgens de landelijke communicatiecampagne (actielijn 1 uit het plan) gelanceerd en kunnen werkgevers en werkzoekenden in hun regio terecht voor hulp.