BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Subsidie voor uitstootvrij bouwmaterieel

25-01-2022
door Redactie
Emissieloos

Bouwers kunnen vanaf het voorjaar met subsidie uitstootvrij bouwmaterieel, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten kopen. Ook kunnen ze subsidie krijgen voor de ombouw of aanpassing van hun materieel van diesel naar waterstof of elektrisch. Het kabinet trekt er tot 2030 in totaal 270 miljoen euro voor uit.

Het kabinet wil dat de bouw in 2030 60% minder stikstof en 0,4 megaton minder CO2 uitstoot, zoals vastgelegd in de Aanpak Stikstof en het Klimaatakkoord. De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) draagt daar aan bij. Bijna alle stikstofuitstoot van de bouw komt van het gebruik van de bouwvoertuigen en machines op de bouwplaats. Deze machines en bouwvoertuigen, waarvan er naar schatting zo’n tachtigduizend zijn in Nederland, draaien vaak de hele dag op diesel, en stoten naast stikstof ook fijnstof en broeikasgassen uit.
Ondernemers kunnen tot 40% van de meerkosten bij aanschaf terugkrijgen. Het kabinet wil MKB-bedrijven extra tegemoet komen: zij kunnen daarom tot 50% subsidie krijgen. De subsidieregeling biedt drie mogelijkheden:
• aanschaf van een emissieloze bouwmachine (SSEB Aanschaf);
• elektrificatie van een bestaande bouwmachine of de toepassing van een nabehandelingssysteem (SSEB Retrofit);
• ontwikkelen van nieuwe emissieloze bouwmachines en de benodigde tank- en laadoplossingen (SSEB Innovatie).
De innovatiesubsidie is behalve voor bedrijven in de bouwsector ook bestemd voor onder meer non-profit-instellingen, onderzoeksorganisaties en leveranciers of fabrikanten van bouwmachines.

Specifiek voor de bouw

Het kabinet vindt het belangrijk dat de bouw de mogelijkheid krijgt om over te stappen naar schoon werken. Zo kan het bouwen van woningen en aanleg en onderhoud van wegen en spoor doorgaan, met schone lucht. Daarom is deze regeling specifiek ontworpen voor materieel dat in de bouw wordt gebruikt. In 2022 is er 20 miljoen euro beschikbaar. Bouwers kunnen ook oplaadfaciliteiten, zoals batterijcontainers voor op de bouwplaats, aanvragen. Er is een maximumbedrag per bedrijf en aanvraag. Ook moeten bouwers aan een aantal voorwaarden voldoen, om bijvoorbeeld fraude en snelle doorverkoop te voorkomen.
“Ik vind het belangrijk dat de bouw- en infrasector bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en daarom versneld de transitie naar zero emissie mobiele werktuigen/(bouw)materieel maakt”, benadrukt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Daarom zijn Bouwend Nederland, BMWT en CUMELA samen met de overheid aan de slag met een routekaart die de weg wijst naar een volledig schone bouw. Het ombouwen van materieel en de aanschaf van emissievrije machines zijn echter nog erg duur. Daarom is het goed dat het kabinet de portemonnee trekt, met deze impuls kan de sector verder doorontwikkelen en wordt deze belangrijke transitie voor ondernemers realistischer en beter betaalbaar.”

Schonere lucht en minder stikstof

Het geld voor de regeling voor de bouw komt uit het brede pakket aan stikstofmaatregelen, dat het kabinet al eerder aankondigde. Het kabinet treft daarnaast tal van maatregelen om ondernemers te helpen over te stappen op schonere alternatieven. Het mes snijdt daarbij vaak aan twee kanten. Ze helpen de stikstofproblemen voor bouwondernemers verkleinen. En ze zijn nodig voor de natuur, schone lucht en het klimaat.
Voor ondernemers is er bijvoorbeeld al een subsidieregeling voor elektrische bestelauto’s, en ook voor uitstootvrije vrachtwagens komt er op korte termijn een regeling. Ook voor de binnenvaart is een vergelijkbare regeling. Eerder vorig jaar trok het kabinet de portemonnee om binnenvaartschepen uit te rusten met katalysatoren om stikstofuitstoot terug te dringen.

Planning

De regeling is van 3 december 2021 tot 16 januari 2022 in consultatie geweest. Na afloop van de internetconsultatie zal de regeling zo nodig worden aangepast. Naar verwachting is de subsidieregeling maart 2022 gereed.