BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Klimaatdoelen bieden kansen

09-12-2021
door Redactie
Thema’s

Duurzame inzetbaarheid van personeel is al vele jaren een bekend begrip. Ook in de bouw en infra maken werkgevers volop werk van een verantwoorde en veilige werkomgeving voor hun medewerkers, zowel op kantoor als in de praktijk van het werk. Steeds vaker krijgt die duurzame inzetbaarheid ook vorm binnen de overkoepelende duurzaamheidsambities van bedrijven zoals de energietransitie en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Duurzame inzet van personeel

Om de gestelde klimaatdoelstellingen op tijd te kunnen realiseren, werken veel ondernemers in de mkb bouw en infra hard aan de transitie van hun organisaties. Van de verduurzaming van wagenparken of zelfs de volledige elektrificatie daarvan tot de transformatie naar compleet nieuwe businessunits die de klimaatdoelen in sommige sectoren mogelijk maken.

Jelle Coen Bijlsma: “Door medewerkers te stimuleren verantwoord om te gaan met brandstof tijdens het werk, heeft dat ook privé vaak effect.”

Nieuwe kansen

Zo zien sloopbedrijven kans om bouwafval om te zetten in herbruikbare grondstoffen. En binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw worden groenafval, grondstromen en (schone) bagger niet langer afgevoerd, maar ook gerecycled en opnieuw ingezet bij andere projecten. Initiatieven die de betrokken ondernemingen helpen bij het bereiken van de klimaatprestaties en het vervullen van hun verduurzamingsambities, maar die ook op andere vlakken kansen bieden. Op het gebied van verbreding van bedrijfsactiviteiten, en daarmee het vergroten van concrete omzetkansen, maar ook op het gebied van duurzaam personeelsbeleid.
Binnen de achterban van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra zijn al mooie voorbeelden te zien van aangesloten brancheorganisaties en bedrijven die klimaatdoelstellingen weten te koppelen aan hun personeelsbeleid.

Green Deal

Onder andere AFNL en MKB INFRA hebben zich door ondertekening van de Green Deal duurzaam GWW 2.0 gecommitteerd aan klimaatdoelen, waarvan het terugdringen van de CO2-uitstoot een belangrijke is. “Met onze zware machines zijn wij als branche verantwoordelijk voor een deel van de uitstoot en daar willen wij actief wat aan doen”, zegt Jelle Coen Bijlsma, directeur van Jelle Bijlsma Grond-, Weg- en Waterbouw. “Bijvoorbeeld door gebruik te maken van HVO 100 diesel. Deze bio-based diesel stoot tot 85 procent minder CO2 uit dan de reguliere diesel.”
Maar ook op andere vlakken werkt Bijlsma al jaren aan de verduurzaming van de organisatie. “We werden in 2014 uitgeroepen tot Duurzaamste bedrijf van Nederland en zijn sinds maart 2015 gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder.”

Paul Beelen: “Thuiswerken sluit dus optimaal aan bij het behalen van onze eigen klimaatdoelstellingen.”

Medewerkers bewust maken

In die ambitie speelt het personeel een belangrijke rol. “Wij hadden in 2014 al elektrische auto’s op kantoor. Die hadden toen een bereik van 100 kilometer, maar we vonden het belangrijk om uit te dragen dat het duurzaam omgaan met materialen en onze omgeving echt een speerpunt was voor ons.”
Dat betekende ook dat medewerkers nauw betrokken werden bij de die ambities. “Via de GRIP-app maken we onze mensen bewust van hun rij- en tankgedrag. Door hen te stimuleren verantwoord om te gaan met brandstof tijdens het werk, heeft dat ook privé vaak effect. Medewerkers ervaren de effecten van hun gedrag en profiteren daar privé ook van.”

Duurzaam werken werkt duurzaam

Bijlsma ziet het als een voorbeeld van duurzame inzetbaarheid van personeel. “We nemen ze mee in de duurzame toekomst en kansen van het bedrijf. Van die kansen profiteren zij ook, want de omgeving waarin ze werken wordt gezonder”, zegt Bijlsma, die ook op het gebied van veiligheid, werkdruk en lichaamsbelasting veel doet rondom duurzame inzet. “Goed zorgen voor je personeel is een vanzelfsprekendheid. Nu, maar zeker ook in de toekomst.”
En in die toekomst ziet Bijlsma nog meer kansen. “Wij hebben inmiddels een eigen recyclinglocatie waar we onze groen-, bagger en grondstromen hergebruiken. Zo verwerken we maaisel van bermen tot compost en gebruiken we grondstromen opnieuw, bijvoorbeeld in versterkingsprojecten. Die activiteiten brengen ook nieuw werk met zich mee. En die bieden ons weer meer kansen om binnen ons bedrijf op een verantwoorde manier te blijven werken. We kunnen zo makkelijker andere functies aanbieden als het huidige werk niet langer meer past bij een medewerker.”

Van sloop naar hergebruik

Een ontwikkeling die ze bij GP Groot herkennen. Het bedrijf is actief in de inzameling van afval, de brandstoffen- en oliehandel, recycling en infra en advies. Binnen deze vier bedrijfsonderdelen wordt continu gewerkt aan verduurzaming waardoor activiteiten verbreden en veranderen. Daardoor verbreden ook functies en doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden voor de medewerkers.
“Keek een opnemer van een sloopobject vroeger naar het grote geheel en zag hij vooral hoeveelheden bouwafval, nu kijkt hij naar welke materialen herbruikt kunnen worden. Daarop passen wij de sloopwerkzaamheden vervolgens aan. Dat heeft directe gevolgen voor de uitvoering van het werk.”

Sjoerd Trouwee: “Wat we kunnen doen om te besparen en te verduurzamen doen we. Medewerkers gaan daarin actief mee.”

Werk-privébalans op orde

Aan het woord is de HR manager bij GP Groot, Paul Beelen. “Met ons GP Gezond-programma besteden we al jaren veel aandacht aan duurzame inzetbaarheid. Voornaamste doel daarvan is om onze medewerkers zo gezond en vitaal mogelijk richting het einde van hun loopbaan en de periode daarna te begeleiden. Met binnen dat programma aandacht voor gezondheid en vitaliteit, kennis en vaardigheden en een goede werk-privébalans.” Die laatste pijler is, mede door corona, ook een prominentere rol gaan spelen in de duurzaamheidsambities van het bedrijf. “Tijdens de coronacrisis moest iedereen wie kon verplicht thuiswerken. Nu mogen medewerkers zelf kiezen waarbij we zien dat een deel van de collega’s daar graag gebruik van maakt. Als voornaamste reden geven ze aan dat ze zo het werk en thuis veel beter kunnen combineren en zich daardoor prettiger voelen.”

Medewerkers enthousiasmeren

Bijkomend voordeel voor GP Groot is dat het aantal vervoersbewegingen van medewerkers wordt teruggedrongen. “Daarmee verkleinen we onze CO2-uitstoot nog meer en besparen we op kantoorkosten omdat we minder werkplekken nodig hebben. Dat draagt bijvoorbeeld bij aan verdere energiebesparing. Die ontwikkeling sluit dus optimaal aan bij het behalen van onze eigen klimaatdoelstellingen”, zegt Beelen.
Belangrijk onderdeel van het uitdragen van deze vorm van duurzame inzet van het personeel is volgens Beelen het enthousiasmeren van de medewerkers. “Door als GP Groot circulariteit en duurzaamheid tot in details door te voeren en onze visie daarop continu met de medewerkers te delen, borgen we het echt in het DNA van ons bedrijf. Maar ook daarbuiten, want de gemiddelde GP’er is ook privé een betere afvalscheider dan de gemiddelde Nederlander. Het zit echt in onze genen.”

Duurzame inzet is voorwaarde

Dat duurzame DNA is ook voor Bilfinger een absolute voorwaarde binnen de organisatie. “Wij werken veel in de industrie: in de disciplines steigerbouw, painting, insulation en piping&mechanical als partner voor projecten en onderhoudswerkzaamheden. Duurzame inzetbaarheid van ons personeel heeft dan ook een hoge prioriteit binnen onze organisatie. Het is echt een voorwaarde voor ons in alles wat we doen”, zegt Sjoerd Trouwee, HR manager van Bilfinger.
“Het zo lang mogelijk gezond en fit houden van medewerkers heeft onze dagelijkse aandacht, net als hun veiligheid. Daarom streven we er altijd naar om medewerkers die bij ons starten als steigerbouwer de kans te geven om gedurende hun carrière door te blijven groeien.Daarmee wordt de fysieke belasting gedurende hun loopbaan steeds meer beperkt. En als die route om wat voor reden dan ook anders moet lopen, kijken we samen met de medewerker naar de wensen en mogelijkheden.”

Exoskelet maakt werk lichter

Gecombineerd met de Pago-gesprekken en verschillende trainingen die het bedrijf aanbiedt, krijgen medewerkers volop ondersteuning als het gaat om verantwoord en veilig werken. “Ons programma aan trainingen en begeleiding is bijzonder breed. Van het beperken van slijtage en fysieke belasting tot invoering van diverse apps die medewerkers kunnen helpen bij het slim uitvoeren van het werk.”
Daarbij innoveert en investeert Bilfinger Industrial Services zelf ook heel gericht. “Zo hebben we samen met SkelEx gewerkt aan het Exoskelet. Dat is een compacte en lichtgewicht ondersteuning van de arm en schouder die het werk van onze medewerkers lichter maakt. Deze innovatie kan in de toekomst een belangrijke rol spelen in het reduceren van fysieke klachten die medewerkers kunnen krijgen van vele tientallen jaren lichamelijk zwaar werk.” Daarnaast werkt het bedrijf aan slimme kleding waarin sensoren zitten die overbelasting of veel repeterende bewegingen kunnen signaleren.

Vervoersbewegingen beperken

Ook bij het realiseren van klimaatdoelstellingen betrekt Bilfinger Industrial Services de medewerkers actief. “Wij streven ernaar onze medewerkers zoveel mogelijk te laten carpoolen en daarmee beperken we het vervoer naar de sites waar we werken. En door op iedere site te zorgen voor fietsen waarmee onze mensen zich snel kunnen verplaatsen, beperken we ook daar de inzet van auto’s.”
Ook op de kantoren is Bilfinger actief bezig met – waar dat mogelijk is – verduurzamen. “Bijvoorbeeld door elektrische lease-auto’s aan te bieden. Maar ook door onze afvalstromen goed te scheiden en te kijken waar we onze gebouwen nog duurzamer kunnen maken. Het gebouw van ons Service Centrum in Roosendaal, bijvoorbeeld, is energieneutraal door de zonnepanelen die op het dak zijn geïnstalleerd. Om al onze maatschappelijke en duurzame activiteiten vast te leggen zijn we gecertificeerd op niveau 3 van de MVO-prestatieladder.”