BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Sector vernieuwt opleiding gespoten PURschuim

22-09-2021
door Redactie
GAzet

Uit onderzoeken blijkt dat gespoten PURschuim veilig kan worden toegepast, mits verwerkers zich houden aan de voorschriften. Hoogwaardige opleiding van iedereen die met PURschuim werkt – zowel sprayers als verkopers – is dan ook cruciaal. Met de nieuwe opleidingseisen voldoet de Nederlandse industrie nu al aan Europese Reach-regelgeving die vanaf augustus 2023 van kracht is.

Foto: Pluimers Isolatie.

Bij de oprichting van het Kennisplatform Gespoten PURschuim in 2013 was professionalisering van sprayers met behulp van opleidingen één van de eerste actiepunten. Industrie en certificeringsinstellingen (ci’s) hebben de laatste tijd gewerkt aan vernieuwing van de opleiding. Deze vernieuwing was nodig om in te spelen op innovaties die de sector de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. De eerste opleidingen en examens binnen deze nieuwe structuur hebben inmiddels plaatsgevonden onder auspiciën van één van de twee in de sector actieve ci’s: Insula Certificatie. De andere instelling, SKG-IKOB, zal binnenkort de eerste werknemers opleiden en examineren op basis van de nieuwe eisen.

Inhoud opleiding

De vernieuwing van de opleiding was drieledig: inhoud, examinering en registratie van geslaagden. Industrie en certificeringsinstellingen hebben bekeken wat iedereen die met PURschuim werkt moet kunnen en kennen. Dit houdt onder andere in dat zowel sprayers als verkopers in staat moeten zijn om een ruimte te beoordelen op geschiktheid om met PURschuim te isoleren, en te adviseren wat nodig is om de ruimte hiervoor eventueel geschikt te maken. Ook moeten ze risico’s kunnen beoordelen. Voor sprayers komt daar nog bij dat ze veiligheidsmaatregelen moeten kunnen naleven en de uitvoerende handelingen moeten kunnen verrichten. Er geldt een overgangsperiode: verwerkers krijgen tot 1 juli 2022 de tijd om hun medewerkers te laten voldoen aan de geactualiseerde opleidingseisen.