BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Isoleren moet sneller, slimmer en socialer

22-09-2021
door Redactie
Nieuws

Het Nederlandse isolatiebeleid moet op de schop: het isoleren van woningen moet sneller, slimmer en socialer. ChristenUnie, CDA en GroenLinks, ondersteund door maatschappelijke partners NVDE, Natuur & Milieu, Consumentenbond, Koninklijke Bouwend Nederland, Energie Nederland, Techniek Nederland en VENIN, slaan de handen ineen om te komen tot een ‘Nationaal Isolatieprogramma’. De partijen en organisaties hopen dat deze coalitie zich uitbreidt om met meer kracht het isolatiebeleid te verbeteren. De beste energie is immers bespaarde energie.

Foto: Knauf.

Bijna een jaar inmiddels ligt de met ruime meerderheid aangenomen motie Segers/Klaver te verstoffen om een Nationaal Isolatieprogramma op te zetten, terwijl we geen tijd te verliezen hebben. In Nederland zijn 2,7 miljoen woningen slecht geïsoleerd en met het huidige isolatietempo duurt het tot 2100 voor alle huizen in ons land goed geïsoleerd zijn. De huidige op de individuele woningeigenaar gerichte regelingen blijken voor veel bewoners een te hoge drempel om te isoleren. Bovendien zijn deze regelingen vooral interessant voor mensen die de isolatiemaatregelen kunnen betalen. Je krijgt de subsidie namelijk pas achteraf, als de factuur betaald is. Dat kan veel sneller, slimmer en socialer.

Manifest

Om vaart en richting te geven aan het Nationaal Isolatieprogramma presenteren de partijen op www.nationaalisolatieprogramma.nu een manifest met twaalf concrete voorstellen om snellere, slimmere en sociale woningisolatie mogelijk te maken. Van een tegoedbon/vouchers voor woningeigenaren tot isolatieteams die bewoners actief benaderen en ondersteunen, van beginnen met de slechtst geïsoleerde woningen tot een contingentenaanpak, van het opleiden van vakmensen tot een langjarige stabiele programmatische aanpak met voldoende middelen, zodat gestaag en met investeringszekerheid voor ondernemers wordt toegewerkt naar een duurzaam Nederland met goed geïsoleerde woningen.
De twaalf voorstellen op een rijtje:
1. Sneller: verdrievoudig het isolatietempo.
2. Slimmer: bundelen van vraag en aanbod.
3. Socialer: extra ondersteuning voor lage inkomens.
4. Benut de kracht van de lokale gemeenschap en werk zo aan enthousiasme en draagvlak.
5. Lokale isolatieteams bieden maatwerk.
6. Voor vakkundige isolatie zijn vakmensen nodig.
7. Pak isolatie niet geïsoleerd aan.
8. Gezond en milieuvriendelijk isoleren.
9. Haal welstand uit de nee-stand.
10. Maak subsidies en financiering eenvoudiger en aantrekkelijker.
11. Boter bij de vis.
12. Volhouden!

Politieke partijen reageren

Initiatiefnemer Pieter Grinwis, ChristenUnie: “We zijn in politiek Den Haag een kei in het stellen van hoge klimaatdoelen, maar een stuk minder goed in het stellen van de bijbehorende klimaatdaden. In het Klimaatakkoord staat dat in 2050 alle huizen duurzaam moeten zijn, maar met het huidige isolatiebeleid lukt dat niet voor 2100. Het moet veel sneller, veel slimmer en een stuk socialer. Ons plan draagt daaraan bij en is een breuk met het liberale idee van de calculerende zelfredzame burger die het zelf maar moet uitzoeken met isoleren. Wij gaan naast bewoners staan, benutten de kracht van lokale gemeenschappen en bieden meer financiële en praktische hulp, zeker voor bewoners met een slecht geïsoleerd huis en een kleine portemonnee.”
Laura Bromet, GroenLinks, reageert: “Als we het klimaatprobleem op willen lossen zullen we ook onze huizen moeten verduurzamen. Veel mensen zijn bang dat ze klimaatmaatregelen niet kunnen betalen. Terwijl ze het wel willen. Met dit isolatieplan kan iedereen een energiezuinig en comfortabel huis krijgen.”
Henri Bontenbal, CDA: “Uiteindelijk is de schoonste en goedkoopste energie, de energie die we niet gebruiken. Met dit isolatieplan helpen we uiteindelijk de energierekening en energieconsumptie van gezinnen omlaag te brengen.”

Maatschappelijke organisaties reageren

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak wel willen bijdragen aan een beter milieu, maar niet weten hoe of afgeschrikt worden door de kosten van, bijvoorbeeld isoleren. Daar moet serieus oog voor zijn. Het is van belang dat de overheid niet alleen de bemiddelde consument op weg helpt, maar ook de massa, én mensen met een kleine beurs, want die wonen nu vaak in de slechtst geïsoleerde woningen. Daar is veel winst te halen: voor mens en milieu.”
Wilma Berends van Natuur & Milieu: “Isoleren is winst voor het klimaat en je portemonnee. En het is sowieso nodig om afscheid te kunnen nemen van het aardgas in onze huizen. Wij zien dat de meeste mensen wel wíllen isoleren, maar de investering niet altijd kunnen doen. Met dit pakket aan maatregelen zorgen we ervoor dat duurzaam wonen voor veel meer mensen makkelijk en betaalbaar wordt. Dus onderhandelaars: geef gas op isolatie en geef onze voorstellen een plek in het regeerakkoord.”
Wouter Verduyn, Programmamanager Gebouwde Omgeving en Warmtetransitie bij Energie-Nederland: “Stevig inzetten op isolatie zorgt voor een laagdrempelige energietransitie in de gebouwde omgeving. Want isoleren, energiebesparende maatregelen en het gebruik van hybride warmtepompen dragen fors bij aan de klimaatdoelen van 2050. Met dit programma maken we, naast de wijkgerichte aanpak van gemeenten, ook meters met individuele, stapsgewijze verduurzamingsmaatregelen.”
Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE): “Investeren in isoleren levert de bewoner drie keer voordeel op: een lagere energierekening, een comfortabel huis en een betere prijs bij verkoop van de woning. De NVDE is dan ook blij met dit programma.” Piet-Jan Dijkstra, voorzitter VENIN (na-isolatiebedrijven), reageert tot slot: “Mensen die de intentie hebben hun woning te verduurzamen stuiten veelal op twee knelpunten; onafhankelijke hulp bij het nemen van de juiste stappen en de kosten die verduurzamen met zich meebrengt. Het Manifest Nationaal Isolatieprogramma ondervangt deze knelpunten waarmee we samen sneller, slimmer en socialer kunnen starten met isoleren.”

Meer weten? Ga naar https://www.christenunie.nl/nationaal-isolatieprogramma.