BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Bouw blijft fysiek zwaar met hoge werkdruk

23-09-2021
door Redactie
GAzet

Ondanks de toename van het gebruik van prefab en de beschikbaarheid van arbeidsvriendelijke hulpmiddelen in de Bouw & Infra, ervaren bouwplaatsmedewerkers het werk nog altijd als fysiek zwaar. Het gevaar van vroegtijdige uitval blijft hierdoor op de loer liggen. Maar andere ontwikkelingen bieden juist kansen voor de sector. Deze zijn op 1 juli 2021 gepubliceerd in het ‘Bedrijfstakverslag 2019 en 2020’.

Door de toegenomen warme of zelfs hete zomers, krijgen medewerkers op de bouwplaats, op projectlocaties en achter de voordeur steeds vaker te maken met blootstelling aan hitte. Met hittebevangenheid tot gevolg. Toch blijven de meest kenmerkende gezondheidsklachten in de bouw- en infrasector klachten aan het bewegingsapparaat, moeite met horen en handeczeem. Uit het verslag blijkt ook dat het aantal medewerkers dat gezondheidsklachten meldt die met het werk samenhangen, groeit. UTA-medewerkers hebben vooral te maken met werkdruk. Er is te veel werk dat in korte tijd af moet. Maar ook bij bouwplaatsmedewerkers neemt de werkdruk toe.

Gevaarlijke stoffen

Slechts weinig bouwplaatsmedewerkers melden blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit is al jaren zo, maar toch is dit opmerkelijk omdat ze in hun dagelijkse werk in aanraking komen met (kwarts) stof, rook, damp, gas en chemische middelen. Mogelijk herkennen medewerkers deze stoffen onvoldoende als gevaarlijk. Hier is nog veel verbetering in bewustwording en handelingsperspectief mogelijk om veiliger en gezonder te werken.
Er is ook goed nieuws. Driekwart van de bouwplaats- en UTA-medewerkers maakt zich niet of nauwelijks zorgen om werkloos te worden. De krappe arbeidsmarkt speelt hierin waarschijnlijk een rol.

Acties door partijen

De cao-partijen in de Bouw & Infra hebben al eerder diverse maatregelen ingezet, respectievelijk aangekondigd om de fysieke en psychische werkdruk in de bouw te verlichten. Zo is sinds 1 januari 2021 de zwaarwerkregeling van kracht voor bouwplaatsmedewerkers die minstens twintig jaar in de bouw en infra werken en drie jaar of korter voor hun pensioen zitten. Vanaf 1 januari 2022 staat deze regeling ook open voor UTA-medewerkers die drie jaar of korter voor hun pensioen zitten en twintig jaar in de Bouw & Infra werken waarvan minstens vijf jaar een bouwplaatsfunctie hebben vervuld.
Ook is er € 500.000,- beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de werkdrukvoorziening. Deze was al beschikbaar voor UTA-medewerkers, maar wordt nu gedurende de huidige cao-periode (in pilotvorm) ook kosteloos aangeboden aan bouwplaatsmedewerkers. Volandis start met een onderzoek naar effectieve maatregelen om veiligheidsrisico’s bij het werken in hitte te voorkomen.
Medewerkers die met gespoten PUR werken krijgen een periodiek gezondheidsonderzoek met longtest en urinecontrole om de gezondheidsschade te meten. Verder investeren de partijen € 10 miljoen in het stimuleringsprogramma om vakkrachten te behouden in de sector en de instroom te bevorderen.