BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Convenant duurzame aanpak fysieke overbelasting

25-08-2021
door Redactie
GAzet

Op 20 juli 2021 ondertekenden het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volandis het convenant ‘TOP-coach aanpak’.

In het convenant maken beide partijen afspraken over een integrale en duurzame aanpak van fysieke belasting. De TOP-coach aanpak heeft als doel om sectoren en bedrijven te stimuleren zelf aan de slag te gaan met het duurzaam aanpakken van fysieke belasting.
In Nederland hebben twee op de vijf werknemers te maken met lichamelijk belastend werk. Denk aan te zwaar tillen, veel bukken of aan de lopende band dezelfde beweging maken. In totaal lijden 460.000 werknemers daardoor aan een beroepsziekte aan hun rug, arm, nek, schouder, knie of heup. Dat zorgt niet alleen voor veel persoonlijk leed, maar levert werkgevers en de maatschappij jaarlijks ook hoge kosten op.

Hoe TOP werk jij?

Om hier aandacht voor te vragen startte het Programma Preventie Beroepsziekten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2020 de campagne ‘Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!’. Deze campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met Focal Point Nederland en de Europese campagne Gezond werk: verlicht de last! en verschillende campagnepartners uit sectoren die te maken hebben met relatief veel fysiek zwaar werk. Via de TOP-coach aanpak worden sectoren en bedrijven gestimuleerd zelf aan de slag te gaan met het duurzaam aanpakken van fysieke belasting. De TOP-coach aanpak stelt gidsen beschikbaar die expertise en begeleiding op maat kunnen bieden aan de TOP-coaches van de sectoren en bedrijven. Dit varieert van hulp bij een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) tot aan het invoeren en borgen van oplossingen.

Meer informatie vind je hier.