BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Digitaal Skills Paspoort maakt vaardigheden en kwaliteiten zichtbaar

22-07-2021
door Redactie
Nieuws

Het Digitaal Skills paspoort van Volandis bevat naast behaalde diploma’s ook een portfolio met skills, zodat inzichtelijk wordt wat medewerkers op dit moment kennen en kunnen. Vaklieden worden zich bewuster van hun vaardigheden en kwaliteiten als persoon en als professional. Werknemers (vaklieden) worden zelfbewuster in hun handelen waardoor ze hun kwaliteiten en skills in hun functie bewuster en effectiever inzetten.

Werknemers hebben door het Skills Paspoort een helder overzicht van hun werkverleden en hetgeen ze tot nu toe hebben gepresteerd. Zo kunnen zij zich beter profileren in de arbeidscontext. Ze worden dus duurzamer inzetbaar.

Voor werkgevers (en inleners) maakt het Digitaal Skills Paspoort direct duidelijk wat vaklieden aan actuele skills en competenties bezitten en op welke plek in het bedrijf, of zelfs op takenniveau per afdeling, maar ook daarbuiten vaklieden, het beste op hun plek zijn. Bouwend Nederland en Techniek NEderland (samen met werknemersorganisaties) en werknemersorganisaties (FNV en CNV) ondersteunen dit plan voor zowel werkgevers als werknemers.

Bruikbaar voor alle niveaus en functies

Omdat in zowel de bouwsector als de technieksector zowel lager en middelbaar als ook hoger en academisch opgeleide werknemers actief zijn, is er gebouwd aan één Digitaal Skills Paspoort dat te gebruiken is voor iedere werknemer, een inclusief Skills Paspoort dus. Vaklieden die zich van vmbo via mbo naar hbo-niveau of hoger ontwikkelen blijven hiermee in principe hetzelfde Skills Paspoort en dezelfde digitale omgeving gebruiken. Ook voor potentiële werknemers die vanuit andere sectoren willen instromen kan het paspoort van toegevoegde waarde zijn. Hoewel zij (nog) niet altijd de juiste diploma’s hebben, beschikken zij vaak wel over relevante competenties en vaardigheden die hiermee inzichtelijk worden gemaakt.

Waar staan we nu?

Op dit moment ligt er een prototype Digitaal Skills Paspoort voor vakmensen en zijn we van start met de begeleiding van de eerste groepen werknemers én hun werkgever in het gebruik van het Digitaal Skills Paspoort. De eerste groep is een groep van 25 werknemers van 50 jaar en ouder werkzaam in fysiek zware beroepen in de bouw, infra en installatietechniek.

Wie wil testen

Voor meer experimenten bij diverse doelgroepen en in diverse sectoren is Volandis nog op zoek naar werkgevers die het nut van het Digitaal Skills Paspoort onderkennen en binnen – een specifieke groep – binnen de organisatie het prototype (onder begeleiding van de projectgroep) willen testen. Aanmelden hiervoor, of meer informatie inwinnen, kan bij Claudia Klarenbeek, projectleider en Skills Adviseur Digitaal Skills Paspoort. Bel: 0341 499299 of stuur een e-mail naar:info@volandis.nl

Meer informatie? Ga naar www.volandis.nl/kijk-vooruit/digitaal-skills-paspoort/