BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

A-blad Dieselmotorenemissie

22-07-2021
door Redactie
GAzet

In het nieuwe A-blad Dieselmotoremissie staan de afspraken die werkgevers en werknemers in de bouwnijverheid hebben gemaakt om de blootstelling aan dieselmotoremissie (DME) op de bouwplaats zo ver als mogelijk terug te dringen.

Stikstof is een stof die van nature in allerlei verbindingen in het milieu voorkomt. Maar teveel van deze stikstofverbindingen zijn niet goed voor de natuur. Omdat industrie, verkeer en landbouw ook stikstof uitstoten, is de uitstoot nu door de overheid aan banden gelegd.

In de bouw werken we veel met verbrandingsmotoren. Die produceren onder andere stikstofoxiden. Omdat die uitstoot minder moet, mag er nu dus minder gebouwd worden. Dat is goed voor het milieu.
Maar is het ook veiliger voor de vakman in de bouw? Ja, hoge concentraties stikstofoxiden kunnen op zowel korte als lange termijn gezondheidsschade opleveren. Daarnaast zitten er in met name dieselrook ook veel roetdeeltjes: die zijn kankerverwekkend. In de bouw hebben we daarom al afgesproken om de uitstoot van dieselrook zo veel als mogelijk terug te dringen.

Zie voor de mogelijke maatregelen het A-blad Dieselmotoremissie. Ga naar www.volandis.nl en vul in het zoekvak in: ‘A-blad diesselmotorenemissie’.