BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

AFNL-NOA-oproep informateur en fractievoorzitters

04-06-2021
door Redactie
Nieuws

Zorg dat vergunningen los komen en neem arbeidsmarktbelemmeringen weg.

Vergunningen, met name bij lagere overheden, maar ook bij provincies en het Rijk, bleven en blijven uit door onzekerheid vanwege de crises (zowel corona als stikstof), maar ook omdat financiën van gemeenten aan andere zaken worden besteed. De bouw is laat cyclisch. Woningbouwprojecten en de aanleg van wijken en infrastructuur zijn vaak projecten van jaren. De corona en stikstofcrisis zullen zeker nog doorwerken bij de bouw en aanleg van nieuwe woningen, wijken en infrastructuur. Om de gevolgen te beperken hebben AFNL en NOA in de brief en notitie aan de informateur en fractievoorzitters in de Tweede Kamer een aantal voorstellen uitgewerkt.

Download hier de brief aan de informateur. De politieke beleidspuntennotitie is politieke beleidspuntennotitie 2021 te downloaden.