BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

A-blad PURschuim: richtlijnen veilige werkomgeving

23-05-2021
door Herman Grendelman
GAzet

Op initiatief van het Kennisplatform Gespoten PURschuim heeft kennis- en adviescentrum Volandis het A-blad PURschuim gepubliceerd. Hierin staan afspraken die werkgevers- en werknemersorganisaties en leveranciers hebben gemaakt over veilig en gezond gebruik van PURschuim. Volandis heeft het eerste exemplaar van het A-blad aangeboden aan voorzitter Piet-Jan Dijkstra van VENIN (vereniging na-isolatie bedrijven).

Om isolatiebedrijven te ondersteunen bij hun verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving van hun medewerkers heeft het Kennisplatform Gespoten PURschuim zich ingezet voor de ontwikkeling van het A-blad. Het Kennisplatform streeft ernaar dat alle bedrijven die werken met PURschuim het A-blad gaan gebruiken.

PURschuim wordt al meer dan dertig jaar als vloerisolatie gebruikt, en is inmiddels in meer dan 250.000 kruipruimtes in Nederland toegepast. Het gebruik ervan is veilig, mits het op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen is aangebracht. Dit blijkt uit onderzoeken die enkele jaren geleden zijn verricht door gerenommeerde onderzoeksinstituten (TNO en RPS). Ook de Gezondheidsraad onderstreept dat het hanteren van de maatregelen, zoals deze worden beschreven in het A-blad, ervoor zorgt dat het gebruik van PURschuim veilig is.

Gecertificeerd

Het A-blad benadrukt het belang dat isolatiebedrijven in het bezit zijn van een door een erkende certificatie-instelling verstrekt procescertificaat voor het isoleren van begane grondvloeren met gespoten PURschuim. Certificatieorganisaties SKG-IKOB en Insula Certificatie zien er door middel van inspecties op toe dat gecertificeerde bedrijven veilig en deskundig te werk gaan, en dat deze bedrijven zich aan de richtlijnen houden waartoe ze zich hebben verplicht.

Het A-blad kunt u downloaden via www.gespotenpurschuim.nl