BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

‘We zoeken de dialoog met achterban AFNL’

22-03-2021
door Redactie
Opdrachtgeverschap

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert vele panden, bijna twaalf miljoen vierkante meter. Al die kantoren, paleizen, gevangenissen worden onderhouden, uitgebreid, soms gesloopt en ook nieuw gebouwd. Paul Reinders, coördinator Leveranciersmanagement van de Directie Transactie & Projecten ziet dat zijn organisatie zaken doet met veel soorten bedrijven, zowel groot, midden als klein. “Die breedte koesteren we.”

Tekst: Arie Grevers Foto’s: Kees Stuip en RVB

Medio verleden jaar heeft Paul Reinders namens zijn werkgever Rijksvastgoedbedrijf contact opgenomen met de Aannemersfederatie. Het initiatief kwam niet uit de lucht vallen en is een gevolg van de Marktvisie en Marktstrategie die de rijksdienst ontwikkeld heeft, nadat ook Rijkswaterstaat daarin al stappen had gezet.

Paul Reinders

Paul Reinders: “Bij ons vuistdikke contracten, ingewikkelde aanbestedingsprocedures en boeteclausules? Welnee, dat is een misvatting.”

Paul Reinders: “In grote lijnen kun je zeggen dat we in onze Marktvisie een globaal overzicht geven van onze koers in relatie tot samenleving en markt – een helicopterview. Vooral gericht op verbetering van de samenwerking. De Marktstrategie gaat specifiek over de wijze waarop het Rijksvastgoedbedrijf wil samenwerken en de opdrachten in de markt wil zetten. Niet alleen voor de grote projecten maar ook voor onderhoud en vervanging. Daarin zit de grote massa van het werk. We willen als Rijksvastgoedbedrijf – ook voor het mkb – een aantrekkelijk opdrachtgever zijn en blijven. Zo hebben we bijvoorbeeld in onze Marktstrategie aangegeven dat we de toegang tot opdrachten voor het midden- en kleinbedrijf willen behouden.”

‘We gaan in gesprek over de ambities, kansen, risico’s en optimale scope van de opdrachten’

Eyeopener

Jaarlijks geeft Rijksvastgoedbedrijf meer dan € 1,2 miljard uit aan nieuwbouw, renovatie, onderhoud en exploitatie. Hoewel het gesprek vaak gaat over de grote beeldbepalende projecten – zoals de verbouwing van het Binnenhof – betreft het merendeel van het werk dat het RVB in de markt zet kleine en middelgrote opdrachten. Dat zal voor veel mkb’ers toch wel even een eyeopener zijn. In zo’n 60% van de aanbestedingen gaat het namelijk om opdrachten tussen de € 33.000,- en € 150.000,-.
Reinders: “Het midden- en kleinbedrijf krijgt nu zo’n tweederde deel van onze opdrachten die enkelvoudig en meervoudig onderhands worden aanbesteed. Bij de andere aanbestedingsvormen is dat ruim de helft. Kortom: We hebben een brede vastgoedportefeuille met interessant en uitdagend werk, ook voor het mkb.”

raam plaatsen bouw

Vervanging glazen gevel RCE, Amersfoort.

Administratieve lasten beperken

Reinders: “We doen zaken met veel soorten bedrijven, zowel groot, midden als klein. Deze breedte zien we als waardevol en dat blijven we koesteren. Zeker ook met de kleinere, vaak familiebedrijven hebben we goede ervaringen. Door het bundelen en sluiten van raamovereenkomsten voor meerdere jaren willen we de administratieve lasten beperken en de contractbeheersing vereenvoudigen. Verder zijn meerjarige contracten aantrekkelijk voor aannemers. Ze weten over een langere periode waar ze aan toe zijn. Bovendien kunnen we van beide kanten investeren in de relatie en de samenwerking. Daarbij dienen we wel alert te zijn op eventuele drempels voor kleinere organisaties. Je moet misschien wel eerst even je weg vinden in onze procedures en systemen. Maar we proberen continue om daar waar mogelijk de procedures verder te vereenvoudigen.”

Moormanbrug

Renovatie Moormanbrug, Den Helder

Eenduidigheid richting markt

Rijksvastgoedbedrijf is vijf jaar geleden ontstaan door een fusie van Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie – twee organisaties met ieder een eigen aanbestedingscultuur. Die is nu gestroomlijnd: één organisatie met een eenduidig aanbestedingsbeleid. Rijksvastgoedbedrijf vindt het belangrijk om de komende jaren over de volle breedte voorspelbaar te blijven in de wijze waarop het wil samenwerken, de opdrachten wenst aan te besteden dan wel wil contracteren. Reinders: “De Marktstrategie helpt ons daarbij. Zo hebben we in de Marktstrategie aangegeven dat – waar kan – we eerder en vaker de markt willen raadplegen in de vorm van marktverkenningen en marktconsultaties om daarna samen op te trekken. We gaan in gesprek over de ambities, kansen, risico’s en optimale scope van de opdrachten.”

restauratiewerk

Restauratie Huis ten Bosch, Den Haag.

Samen optrekken

Houdt dat ook in, dat er ruimte is voor constructies die mkb’ers graag zien, zoals werk uitvoeren in bouwteamverband? Reinders: “Het werken met bouwteam gerelateerde constructies, waarin ontwerp en bouw volgtijdelijk worden gecontracteerd, willen we alleen toepassen als er sprake is van een meerwaarde. Je moet dan denken aan projecten waarin unieke of specialistische kennis van een aannemer verlangd wordt en/of er speciale omstandigheden zijn. Over dit soort vraagstukken blijven we in het kader van de doorontwikkeling van de samenwerking met de markt graag in gesprek, vandaar ons initiatief richting AFNL. Gebleken is dat de marktstrategie een mooi voertuig is om – los van de problematiek van de individuele opdrachten – deze vragen aan de orde te stellen. En ook om te bezien of er belemmeringen zijn die we kunnen wegnemen.”

Renovatie Johan Willem Friso kazerne, Assen