BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Markant oud AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis overleden

01-03-2021
door Redactie
Nieuws

Op 74-jarige leeftijd is in zijn woonplaats Winterswijk Henk Klein Poelhuis, oud-voorzitter van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, op 24 februari jl. overleden. Klein Poelhuis was de eerste voorzitter van de Aannemersfederatie. Hij bekleedde het voorzitterschap vanaf de oprichting van de AFNL in 2008 tot 2018. Voor zijn vele en grote verdiensten voor het mkb in bouw en infra en de Aannemersfederatie in het bijzonder gedurende 10 jaar voorzitterschap, werd hij bij zijn afscheid in 2018 benoemd tot eerste erelid van de AFNL.

Henk Klein Poelhuis heeft de AFNL in de moeilijke beginfase, maar ook in de opeenvolgende crises geleid en op de kaart gezet. Hij had enorm veel kennis van zaken, een tomeloze inzet en optimisme, waarmee hij voor ‘zijn’ mkb-aannemers in bouw en infra zaken aankaartte en wilde verbeteren. Samenwerking en samen sterk, was daarbij het motto. Hij was mkb-ondernemer in hart en nieren en verloochende in zijn bestuurlijke functies die wortels niet. Een échte mkb-er.Bestuur en medewerkers van de Aannemersfederatie wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

Henk Klein Poelhuis was gedurende zijn werkzame leven ondernemer en directeur-eigenaar; tot 2006 van familiebedrijf Klein Poelhuis & Zn. en daarna van Kapee Bouwgroep B.V.

Klein Poelhuis was jaren actief als bestuurder. Zo was hij nauw betrokken bij de Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM), waar hij vanaf 1992 bestuurslid was en van eind 2005 tot 2018 voorzitter. Ook was hij jarenlang bestuurslid (1994 – 2006) en voorzitter (2006 – 2008) van Conga, de Confederatie Gespecialiseerde Aannemers. Daarnaast bekleedde hij van 2008 tot 2018 bestuursfuncties bij MKB-Bouw.

Ook heeft hij jarenlang namens de AFNL diverse bestuursfuncties bekleed, onder andere van 2006 tot 2017 in het Bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds bouw. Maar ook was hij geruime tijd bestuurslid van de Stichting Fundeon, het cluster Bedrijfstak Eigen Regelingen (BTER) en Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid.

Ook in zijn naaste woonomgeving was hij nauw betrokken bij allerlei activiteiten en zat hij in diverse besturen en commissies van onder meer de Winterswijkse Volksfeesten.