BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Burn-outklachten door opeenstapeling factoren

22-03-2021
door Redactie
GAzet

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed TNO onderzoek naar de oorzaken, gevolgen en risicogroepen van burn-outklachten. Het aantal burn-outklachten stijgt namelijk gestaag sinds het einde van de economische recessie in 2013/2014.

Het ontwikkelen van burn-outklachten wordt vooral veroorzaakt door een opeenstapeling of combinatie van verschillende factoren: werk, de persoon zelf en de maatschappij. Werkgerelateerde factoren zijn bijvoorbeeld hoge werkeisen, emotionele werkbelasting, geringe steun van de leidinggevende en ontevredenheid over het salaris. Voorbeelden van persoonskenmerken zijn weinig veerkracht en zelfvertrouwen of perfectionisme. Maatschappelijke oorzaken lijken vooral via werk- of privéfactoren hun bijdrage aan de ontwikkeling van burn-outklachten te leveren. Zo kan de hogere mate van digitalisering in onze maatschappij bijdragen aan hogere werkdruk, of de toename van baanonzekerheid.

Bas van ’t Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) al jaren één van de belangrijkste arbeidsrisico’s is dat jaar na jaar toeneemt. Langdurige werkstress kan leiden tot burn-out(klachten) en (langdurig) verzuim. Het aantal werknemers met burn-outklachten (1,3 miljoen) is hoog en verzuim door werkstress en werkdruk kost werkgevers per jaar € 3,1 miljard euro. Er wordt een brede maatschappelijke samenwerking opgezet om burn-outklachten te kunnen aanpakken.