BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Kamervragen na onderzoek ontzorgpolis

22-02-2021
door Redactie
Nieuws

Het CDA, Hilde Palland, heeft maar liefst 13 Kamervragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over bekendheid en functioneren van de MKB-Ontzorgpolis, als alternatief voor de verkorting van de loondoorbetalingsplicht.

Dit naar aanleiding van de door AFNL-NOA gepresenteerde resultaten van het onderzoek naar de MKB-Ontzorgpolis. De Aannemersfederatie is verheugd dat de resultaten op deze manier opnieuw als Kamervragen bij de minister zijn neergelegd. AFNL pleit al jaren voor verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Het gaat onder meer om vragen over de onbekendheid van de polis, de verplichte koppeling van de polis aan een arbodienst en de hoge prijs van de polis ten opzichte van een verzuimverzekering. Daarnaast heeft zij de minister gevraagd of hij verwacht dat de tegemoetkoming voor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar wel echt bij de mkb-werkgevers terecht komen. Zou het uiteindelijk toch niet effectiever zijn voor kleinere werkgevers om alsnog de loondoorbetalingsplicht te verkorten? De minister heeft inmiddels aangegeven iets langer dan de normale termijn nodig te hebben om de vragen te beantwoorden.