BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Baangerelateerde investeringskorting

12-11-2020
door Redactie
GAzet

Het kabinet wil bedrijven stimuleren om te blijven investeren met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De tijdelijke regeling, waarvoor in totaal € 4 miljard beschikbaar is, zorgt ervoor dat bedrijven ook tijdens deze crisis blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines, en investeringen naar voren halen die anders zouden worden uitgesteld.

Bedrijven kunnen deze kosten verrekenen met de loonheffing. Dit heeft als voordeel dat eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk is, en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken.

De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen. De verwachting is dat circa 60 procent van de BIK-afdrachtvermindering terechtkomt bij het mkb. Voor kleinere investeringen (door het mkb) kunnen de KIA en de BIK samengaan. Bedrijven die groene investeringen doen, kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de EIA, Mia of Vamil. Hierdoor worden ook groene investeringen nog aantrekkelijker. De regeling gaat naar verwachting in op 1 januari 2021 en zal worden uitgevoerd door RVO en Belastingdienst.