BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

‘Overheden kom met opdrachten!’

22-07-2020
door Redactie
Nieuws

Als overheden niet snel anticyclisch gaan investeren, vreest Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra dat bouw- en infrabedrijven grootgebruiker van crisispakketten drie en vier gaan worden. Dit stelt de AFNL in een dringende oproep richting landelijke, regionale en lokale overheden.

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is zeer verontrust over de situatie in de bouw en infra voor de komende periode. ‘Opdrachten drogen op, acquisitie – met name bij gemeenten – verloopt moeizaam en voorbereidings- en administratieve processen van werken bij gemeenten lopen stroef en met hindernissen. Bovendien raakt bouwgrond voor nieuwbouw op’, zo stelt de AFNL in de noodkreet.

Na veelvuldige pleidooien bij overheden om vooral opdrachten naar voren te halen en vergunningsprocedures soepel te laten verlopen in coronatijd, concludeert de AFNL nu dat veel mkb-aannemers – die de gehele coronacrisis netjes volgens protocol hebben doorgebouwd – nog maar een paar maanden werk hebben. ‘Als dit niet verandert, wordt de bouw de trieste grootgebruiker van crisispakket drie en vier’, zo waarschuwt de AFNL.

Alleen anticyclisch investeren kan crisis in bouw voorkomen

Gevolgen beperken

De overheid moet nu anticyclisch investeren in de woningbouw en infrastructuur, dat is dé manier om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. De behoefte aan woningen is groot en de investeringen blijven binnen Nederland. Daarnaast zorgt dit voor werkgelegenheid, zodat het Rijk minder geld kwijt is aan uitkeringen en levert het belastinggeld op.
De AFNL vraagt daarnaast de Rijksoverheid mee te investeren in het kopen, ontwikkelen en bouwrijp maken van grond om daadwerkelijk te kunnen bouwen, want ook de bouwgrond raakt op. Het geringe aantal opdrachten dat nu op de markt komt, zet bovendien nog eens een enorme druk op de markt en zorgt voor een prijzenslag die mkb-bedrijven niet meer terug kunnen verdienen.

Rem op maatschappelijke opgaven

Dit alles is overigens niet alleen nadelig voor de enorme woningbouwopgave en het achterstallig onderhoud van onze infrastructuur, ook ondergronds, maar zet ook een rem op belangrijke andere maatschappelijke opgaven als klimaat, duurzaamheid en energie.
De Aannemersfederatie doet daarom nogmaals een dringend beroep op Kabinet en Kamerleden om alles op alles te zetten en te investeren, waardoor opdrachten naar voren kunnen worden gehaald, bouwgrond beschikbaar komt en vergunningsprocedures snel kunnen worden doorlopen. ‘Dan kan de bouw de komende periode écht blijven doorbouwen in coronatijd’, aldus de AFNL.

Steunpakket

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft gemeenten, provincies en waterschappen inmiddels via een brief aan de Tweede Kamer een extra steunpakket toegezegd van 777 miljoen voor de compensatie van misgelopen inkomsten en extra kosten die zijn gemaakt in coronatijd. Hierdoor hebben lagere overheden weer geld beschikbaar om te investeren. Daarnaast gaat de Aannemersfederatie er van uit dat het ministerie van BZK lagere overheden ook steunt met het naar voren halen van bouw- en infraopdrachten.