BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

De crisis uit investeren met toekomstbestendige woningbouw

12-04-2020
door Redactie
Bouweconomie

Gemeenten, Vereniging Eigen Huis, Woonbond en een groot aantal andere organisaties in de woningbouw waaronder AFNL en NOA bepleiten bij de Tweede Kamer en het Kabinet om samen miljarden euro’s vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren. De partijen verwachten dat hiermee de naderende economische crisis deels bezworen kan worden en er een inhaalslag gemaakt kan worden om het immense woningtekort terug te dringen.

Volgens deze woningbouwalliantie is het noodzakelijk om tot 2030 minstens 90.000 nieuwe huizen per jaar te bouwen om het enorme tekort van meer dan 330.000 woningen in te lopen. In het pleidooi dat de partijen op 18 juni aan de Kamerleden overhandigen, vragen zij aan het Rijk om met hen de krachten te bundelen en extra gelden vrij te maken om deze doelstellingen te realiseren.

Desirée Uitzinger (voorzitter van de NEPROM), Paul Depla (voorzitter van de G40) en Cindy van de Velde (algemeen directeur van de vereniging Eigen Huis (uiterst rechts). Helemaal links VVD Kamerlid Daniel Koerhuis die even daarvoor het pleidooi in ontvangst heeft genomen. Foto: NEPORM

Duurzaam en betaalbaar

De partijen verenigd in de woningbouwalliantie benadrukken dat het niet alleen om méér huizen gaat, maar dat de nieuwe woningen en woonwijken ook een toonbeeld van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid moeten worden. Zo moeten de wijken energieneutraal en klimaatadaptief zijn, voorzien zijn van openbaar vervoer en goede fietsontsluiting en moet er veel groen en natuur in de nieuwe wijken komen. Tevens willen ze dat minstens de helft van alle nieuwe woningen voor de lage en middeninkomens beschikbaar komen.

Zo moeten de wijken energieneutraal en klimaatadaptief zijn, voorzien zijn van openbaar vervoer en goede fietsontsluiting en moet er veel groen en natuur in de nieuwe wijken komen.

Anticyclisch investeren

Het Centraal Planbureau bracht in juni nieuwe cijfers naar buiten waaruit blijkt dat Nederland een zware crisis te wachten staat, waarin veel mensen hun baan verliezen en de inkomens onder druk komen te staan. Volgens de woningbouwalliantie is nu anticyclisch investeren de ideale manier om de gevolgen van de coronacrisis voor de economie zoveel mogelijk tegen te gaan. De behoefte aan betaalbare woningen is immers heel groot en de extra investeringen in de woningbouw blijven grotendeels binnen Nederland. Niet alleen goed voor de werkgelegenheid, de extra investeringen verdienen zich grotendeels weer terug doordat het Rijk minder geld aan uitkeringen kwijt zal zijn en extra inkomsten krijgt uit de verkoop van bouwgrond en uit belastingen.

Desirée Uitzinger overhandigt het pleidooi namens de woningbouwalliantie in Nieuwspoort aan Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis.

Voorinvesteringen

De woningbouwalliantie benadrukt dat het ontwikkelen en bouwrijp maken van nieuwe woonwijken forse voorinvesteringen van gemeenten en marktpartijen vergen, terwijl die daar te weinig middelen voor hebben. Daarom vragen ze aan het Rijk om mee te investeren in het kopen van gronden en in het ontwikkelen en bouwrijp maken daarvan.
Daarnaast vraagt de woningbouwalliantie om de eenmalige woningbouwimpuls van 1 miljard euro die het Kabinet heeft aangekondigd permanent te maken, zodat gemeenten gelden beschikbaar houden voor het uitkopen en saneren van bijvoorbeeld oude bedrijventerreinen, de aanleg van extra infrastructuur en andere voorzieningen die niet uit de opbrengsten van de woningen betaald kunnen worden. Ook bepleiten ze de verhuurderheffing die woningcorporaties betalen te verlagen en dat geld te gebruiken voor de bouw van extra sociale huurwoningen.

Maatregelen voor als de woningvraag wegvalt

Op dit moment heeft de verkoop van woningen nog niet te lijden onder de coronacrisis. Wel is de woningbouwalliantie bang dat als de sombere voorspellingen van het CPB uitkomen, dat dan alsnog de woningverkoop terug gaat lopen. Daarom vragen ze aan het Rijk om nu vast een maatregelenpakket voor te bereiden, voor als die situatie zich onverhoopt toch voor gaat doen. Onderdeel van dat pakket is het zogenoemde Nationaal Garantiefonds, wat een koopgarantie afgeeft voor onverkochte woningen in nieuwbouwprojecten, zodat de bouw van de projecten toch kan starten. Het idee is dat het garantiefonds de aangekochte woningen weer verkoopt als de coronacrisis helemaal voorbij is en de woningmarkt zich hersteld heeft.