BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Meer geschillen over bouwzaken

10-06-2024
door Redactie
Thema’s

Het aantal juridische geschillen over bouwzaken heeft vorig jaar met 11.100 meldingen een record bereikt. Dit aantal geschillen betekende een stijging van 36% ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit de Juridische Barometer 2023 van Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR).

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van stijgende prijzen en leveringsproblemen in de bouw, door een tekort aan materialen, hoge grondstoffenprijzen en personeelstekorten. Dit heeft onder meer geleid tot geschillen over verbouwingen die niet voldeden aan de verwachtingen, te lang hebben geduurd of dat materialen te laat of helemaal niet werden geleverd. Ook ontstond vaak onenigheid over de prijzen, omdat aannemers de hogere inkoop- en loonkosten doorberekenden aan hun klanten.

Daarnaast zag SAR ook een stijging (15%) van het aantal vragen over verborgen gebreken aan de woning, die bijvoorbeeld kunnen ontstaan door klimaatverandering, zoals paalrot of funderingsproblemen.