BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

AFNL ziet mogelijkheden in Hoofdlijnenakkoord

10-07-2024
door Redactie
Nieuws

Aannemersfederatie Nederland vindt dat het Hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB een basis biedt voor het versterken van het ondernemersklimaat in de mkb-bouw, maar dat de uitwerking cruciaal zal zijn.

Het is een goede zaak dat er volop aandacht is voor de bouw van nieuwe woningen en het herbestemmen van bestaande gebouwen, waarbij deze vier partijen ook inzetten op het principe van ‘straatje erbij’ en herbestemming/herinrichting van kantoor- en bedrijfsgebouwen, versnellen van procedures en wordt gesteld dat elke regio telt. Dit alles onder opnieuw een coördinerend minister, die de regie voert op de ruimtelijke ordening en waar wordt gebouwd. Echter de uitvoering is wel een aandachtspunt, mede gezien stagnerende vergunningen en tekorten aan vakmensen. AFNL wordt graag betrokken bij de door de vier partijen in het akkoord aangekondigde ‘Woontop’.

Voldoende instroom realiseren

Realiseren van de bouwopgave, verduurzaming en de energietransitie zijn cruciaal, maar kunnen niet worden gerealiseerd als er onvoldoende vakmensen zijn. De Aannemers-federatie is het eens met de vier partijen dat er meer grip op arbeidsmigratie moet komen, maar we moeten als Nederland de vakkrachten en technische mensen wel kunnen blijven aantrekken om de noodzakelijke woningbouw, verduurzaming, infrastructuur en energietransitie te kunnen realiseren. De in dit verband aangekondigde betere aansluiting van beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt is zeer welkom. Cruciaal daarbij is dat er een breed aanbod van bouw(gerelateerde) mbo-opleidingen met voldoende regionale spreiding blijft en ontstaat, waar jongeren, maar bijvoorbeeld ook zij-instromers en buitenlandse medewerkers worden opgeleid, omgeschoold of bijgeschoold. Ook met deelcertificaten kunnen vakmensen worden opgeleid.

Belemmerende regelgeving aanpakken en lasten verlichten

Positief is dat de vier partijen de regeldruk voor het mkb verder willen aanpakken en een eind willen maken aan nationale koppen op EU-regels, iets waarvoor de AFNL al lange tijd pleit. De aangekondigde budgettaire spelregels zullen bij ondernemers ook voor rust en stabiliteit kunnen zorgen. Verheugd is de AFNL dat ook de lang bepleite lastenverlichting op arbeid wordt aangekondigd. Het in dienst nemen van meer vaste medewerkers heeft in het mkb in bouw en infra alleen kans van slagen als arbeidsmarkt-belemmerende maatregelen als de loondoorbetalingsplicht in het 2e ziektejaar wordt teruggebracht en er een duidelijke status van de zelfstandige ondernemer komt. Dit laatste specifiek voor sectoren met gezagsverhoudingen, waardoor schijnconstructies zullen verdwijnen. De AFNL maakt zich wel zorgen of er ten aanzien van het aangekondigde stikstofbeleid ruimte komt voor vergunningen voor woningbouw en infrastructuur, waar stikstofuitstoot dit nu in de weg staat.