BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Samen optrekken in route naar emissieloze bouwplaats

24-05-2024
door Redactie
Nieuws

Op 30 oktober 2023 in Utrecht zetten een groot aantal organisaties hun handtekening onder het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), waaronder de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra. Ook twaalf gemeenten hebben het convenant ondertekend, waaronder de gemeente Arnhem. Sil Polman, senior projectleider openbare ruimte, vertelt aan SEB over zijn ervaringen en over de voordelen die het ondertekenen van het convenant hebben opgeleverd. Zijn visie is ook interessant voor MKB-bedrijven die emissieloos willen gaan werken.

Elektrische knikmops

Wat was destijds de overweging vanuit gemeente Arnhem om het convenant SEB te ondertekenen?

Gemeente Arnhem wilde al in 2020 werk maken van het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Met het Schone Lucht Akkoord keken we naar de mogelijkheden om de lucht schoner te maken. Bovendien willen we Arnhem vergroenen. In dat rijtje past vanzelfsprekend ook emissieloos bouwen. Het ondertekenen van het convenant was voor ons dan ook een logische stap.

Welke voordelen ziet de gemeente Arnhem als medeondertekenaar?

Het belangrijkste voordeel is dat het programma SEB richting geeft waar we naartoe moeten. Het is een handvat om met elkaar de benodigde reductie te halen. Het convenant helpt om dezelfde taal te spreken. Voor ons als gemeente en voor de aannemers waar we mee aan tafel zitten is het dankzij de routekaart SEB helder welke stappen we kunnen zetten in de inzet van bouwmachines.

Wat is de sleutel tot het succes als het gaat om schoon en emissieloos bouwen?

Vooropgesteld: de ambities zoals we die in het programma SEB hebben gesteld zijn echt in 2030 te behalen. Maar dan moeten we wel met elkaar aan de bak. Willen we in 2030 emissieloze bouwplaatsen hebben, dan is samen optrekken essentieel. Waarom dat zo is, zal ik uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Groot elektrisch materieel is nu nog drie keer zo duur als de dieselvariant. Maar als een aannemer zijn elektrische mobiele kraan ook kan gebruiken voor andere projecten, dán wordt de investering interessant. Zeker als hij niet alleen in Arnhem, maar ook in omliggende gemeenten zijn materieel kan inzetten. Vanuit een gezamenlijke aanpak kunnen we de duurzame toekomst stapje voor stapje dichterbij brengen.

Werkt de gemeente Arnhem op het gebied van emissieloos bouwen ook samen met andere gemeenten?

We delen kennis en stemmen af met andere gemeenten. Niet alleen met omliggende gemeenten, maar ook met bijvoorbeeld de gemeente Enschede, Utrecht en Eindhoven. De samenwerking met andere gemeenten zorgt er mede voor dat we als overheden continuïteit kunnen bieden aan aannemers die betrokken zijn bij onze bouwprojecten.

Wat zijn jullie (eerste) ervaringen met schoon en emissieloos bouwen?

Dankzij de pilotprojecten in onze gemeente hebben we ruime ervaring opgedaan. Op onderdelen kunnen we daarom net wat verder gaan dan de landelijke routekaart. Samen met alle aannemers hebben we dan ook een eigen Arnhemse versie van de SEB-routekaart gemaakt. Wij halen de inzet van lichtere, kleinere machines (mini-shovels, mini-graafmachines en handgereedschap) qua planning naar voren.

Wat zou je gemeenten willen meegeven die overwegen het convenant te ondertekenen?

De kracht van het programma SEB zit hem in het samen doen. Onderteken je het convenant, dan levert dat twee belangrijke voordelen op. De eerste is: je kunt gebruikmaken van de kennis die er al is. Dat geeft richting. Een tweede voordeel is de beschikbare subsidie. Dat geeft net dat extra zetje om de eerste stap te zetten.

Hik je tegen de kosten aan? Begin dan niet met de duurste machines. Het verduurzamen van kleine machines is laaghangend fruit. Dus begin met een eerste (kleine) stap en leer van andere gemeenten hoe je de volgende stap kunt zetten! Uiteindelijk moeten we allemaal de omslag maken en wil je als gemeente niet achter de feiten aanlopen. Bovendien: als alle gemeenten ermee aan de slag gaan, heeft dat een positief effect op de aanschafprijs van schoon materieel.

Waar moeten gemeenten die het convenant gaan tekenen nog meer rekening mee houden?

Het convenant SEB zet een duidelijke knip tussen ‘op de bouwplaats’ enerzijds en ‘naar de bouwplaats’ (bouwlogistiek) anderzijds. Door die knip wordt het realistischer en minder complex om de eerste stappen te zetten naar schoon en emissieloos bouwen. In Arnhem werken we met Euro 6-materieel in de bouwlogistiek. Dat is op dit moment de schoonste dieselmotor en een haalbare investering voor zowel grote als kleinere aannemers. Deze aanpak voorkomt dat met name kleinere partijen afhaken.

Voorwaarde voor het slagen van een schone en emissieloze bouwplaats is dat de machines er kunnen laden. Als gemeente kun je een belangrijke, faciliterende rol vervullen als het gaat om laadcapaciteit. Maak gebruik van bestaande aansluitpunten waar overcapaciteit zit, bijvoorbeeld op de markt of bij de gemeentewerf. Als je de bouwmachines ’s nachts laat opladen hoef je het net overdag niet te belasten. Met deze kennis vooruitkijken is essentieel, want het realiseren van voldoende laadvoorzieningen kost tijd. Onze laadvisie gaat daarom verder dan alleen voldoende laadpalen in de stad. We kijken ook naar de laadvoorzieningen voor de bouwplaats.

Meer weten? Ga naar www.opwegnaarseb.nl.