BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Nieuwe kwaliteitsborgingsregeling straatwerk

28-05-2024
door Redactie
Thema’s

Het is alweer 2,5 jaar geleden dat de Ondernemingsvereniging Bestratingen Nederland (OBN) en Vereniging Modern Straten (VMS) fuseerden tot de vereniging STRAATWERK Nederland. In die afgelopen tijd hebben we niet stilgezeten. Verschillende commissies op gebied van Arbeidsomstandigheden en Veiligheid, Techniek en Innovatie en Scholing en Onderwijs zijn met ketenpartners actief om diverse actuele thema’s uit te werken en te agenderen. Om dit allemaal hier apart te gaan behandelen gaat te ver. Maar ik wil wel graag de Wkb onder uw aandacht brengen.

Theo Noorlander, Verenigingsmanager STRAATWERK Nederland

Theo Noorlander, Verenigingsmanager STRAATWERK Nederland

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is per 1 januari van dit jaar van kracht. Doel van deze wet is, dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. In het kort levert de nieuwe wet ons een strenger bouwtoezicht op en een betere aansprakelijkheidsregeling.

Eén van de belangrijkste veranderingen in het nieuwe stelsel is: onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Voor meer informatie kunt u de website van de rijksoverheid raadplegen  (rijksoverheid.nl). Nu is deze nieuwe wet nog niet van toepassing op straatwerk, dat geen onderdeel uitmaakt van een bouwconstructie. Om de infrasector, specifiek de bestratingsbranche, toch handvatten te geven heeft de vereniging STRAATWERK Nederland in samenwerking met ketenvertegenwoordigers gekeken naar de huidige regelingen en besloten om de bestaande kwaliteitsregelingen, SEB erkenningsregeling en BRL 9334 procescertificaat straatwerk, samen te voegen tot één nieuwe kwaliteitsborgingsregeling STRAATWERK.

Kwaliteitsborgingsregeling

De nieuwe kwaliteitsborgingsregeling geeft zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers duidelijkheid, borging en transparantie over wat men mag verwachten als het gaat om kwaliteit van straatwerk. De regeling zal, naar wij vermoeden, aansluiten bij een eventueel toekomstige Wkb infra.

Opdrachtgevers, zowel bestuurlijk, ambtelijk of privaat, kunnen in hun uitvraag ervoor kiezen om deze kwaliteitsborgingsregeling STRAATWERK bindend op te nemen. Zo verkrijgen ze de garantie dat de uitvoering en controle op het project conform de kwaliteitsborgingsregeling STRAATWERK zal worden uitgevoerd.

Branchecertificaat straatwerk voor kabelbedrijven

Naast deze nieuwe kwaliteitsborgingsregeling STRAATWERK, die per 1 januari 2025 in zal gaan, komt de vereniging STRAATWERK Nederland in samenwerking met SPG Infra en INFRAMENSEN met een branchecertificaat straatwerk voor kabelbedrijven. Dit branchecertificaat straatwerk voor kabelbedrijven is specifiek bedoeld voor de werknemers binnen de kabelbedrijven die de sleuven open en dicht moeten maken. Het is bedoeld om hun vakbekwaamheid te verhogen, zodat ook hier de kwaliteit van het straatwerk geborgd wordt.

Wat betreft de controle en naleving van zowel de kwaliteitsborgingsregelingen als het branchecertificaat straatwerk kabelbedrijven zal dit worden ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Daar kunnen geïnteresseerde organisaties en bedrijven informatie krijgen over de inhoud van zowel de regeling als het certificaat.

De stichting zal voor de controle en naleving van de regeling onafhankelijke auditors, respectievelijk kwaliteitsborgers, in dienst nemen. Deze controleren tijdens het werk of bij oplevering of het werk is uitgevoerd en voldoet aan de geldende regels van de kwaliteitsborgingsregeling STRAATWERK. De stichting is nog in oprichting. Echter voor diegene die niet kunnen wachten en nu al informatie wensen te verkrijgen, die kunnen contact opnemen met het secretariaat van STRAATWERK Nederland.

PS.
Momenteel werken wij voor het branchecertificaat straatwerk voor kabelbedrijven met de werknaam ‘sleuvenstraters’. Als u een andere pakkende naam weet, laat het me weten. Voor de meest pakkende naam verloot ik een mooie fles wijn of olijfolie.

Theo Noorlander
Verenigingsmanager STRAATWERK Nederland