BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

Man aangehouden voor fraude met VCA-examens

27-05-2024
door Redactie
GAzet

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een 62-jarige man uit Friesland aangehouden voor vermoedelijke fraude met examens voor VCA-diploma’s. Met een VCA-diploma laten werknemers in bepaalde sectoren zien basiskennis te hebben over veiligheid, gezondheid en milieu. De verdenking is dat de man als examinator juiste antwoorden aanwees aan kandidaten of deze zelf invulde tijdens examens.

Iemand die een examen afneemt

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Om in Nederland bij een VCA-gecertificeerd bedrijf te kunnen werken is een VCA-diploma vereist. De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV), eigenaar van het examenstelsel, heeft in deze zaak 1.300 VCA-diploma’s ongeldig verklaard. Daarnaast is de examinator op non-actief gezet en vervolgens ontslagen.

Het onderzoek naar de fraude met examens richtte zich op een periode van begin 2019 tot begin 2021. De zaak kwam aan het licht via toezichthouder Stichting Examenkamer. Eind 2020 vond er bij een groep onvoldoende of niet Nederlands sprekende kandidaten een examen plaats. Op dat moment was er toezicht van de Examenkamer. De kandidaten zakten toen allemaal. Vijf dagen later was er weer een examen voor dezelfde groep, maar dit keer zonder toezicht. Alle kandidaten slaagden toen voor het examen. Dat examen werd vervolgens ongeldig verklaard en de kandidaten moesten opnieuw examen onder toezicht doen. Alle kandidaten zakten vervolgens weer.

Antwoorden aanwijzen

Uit het onderzoek van de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie kwam naar voren dat de examinator de juiste antwoorden aanwees aan de kandidaten of zelf invulde tijdens de examens. De examinator werkte daarbij vermoedelijk nauw samen met de opleider. Deze opleider richtte zich specifiek op kandidaten die moeite hebben met leren of die de Nederlandse taal onvoldoende machtig waren en bood een alles-in-één pakket aan. Hij beloofde in zijn reclameslogan ook een slagingsgarantie. Dat is opvallend, want een opleider gaat niet over de uitslag van een examen. Een examinator hoort daarnaast onafhankelijk te zijn en niet samen te werken met een opleider.

Werkgevers kunnen via de website van de SSVV het Centraal Diploma Register (CDR) raadplegen. Daar kan worden nagegaan of een VCA-diploma ongeldig is verklaard. Het register is openbaar.