BouwBelang: Platform voor bouw en infra van AFNL

TNO Bouwemissietool geeft inzicht in emissies

23-04-2024
door Redactie
Product & dienstverlening

TNO heeft een rekentool ontwikkeld die inzicht geeft in de CO2-, NOx- en fijnstofemissies van wegtransport en bouwmachines bij bouwprojecten. De tool kan ook het potentiële effect van verschillende maatregelen voor emissiereductie weergeven, zoals het toepassen van industriële bouwmethoden voor woningbouw, logistieke maatregelen (bijvoorbeeld het gebruik van een bouwhub) en de inzet van schonere en nul-emissie voertuigen en bouwmachines.

Bouwvakkers aan het werk

Foto: Infrascoop.

Tot nu waren er nauwelijks eenduidige en betrouwbare rekenmethodes voor emissies die vrijkomen bij het bouwproces. Als je echt impact wilt maken, moet je naar de hele keten kijken: van productie en logistiek tot en met de bouwplaats. De Bouwemissietool (www.bouwemissies.nl) is daar een belangrijke aanzet toe.

Programma Emissieloos Bouwen

De Bouwemissietool is binnen het kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen ontwikkeld, in opdracht van het ministerie van BZK. De tool biedt de bouwsector een hulpmiddel om onderbouwde beslissingen te nemen over het toepassen van maatregelen die de uitstoot verminderen, bijvoorbeeld in het kader van het verkrijgen van een natuurvergunning.

Met de bouwemissietool is het mogelijk tijdens de plannings- of aanbestedingsfase van een individueel bouwproject snel en makkelijk een aantal verschillende varianten door te rekenen op hun geschatte effect op de verschillende emissies.

Alle typen bouwsectoren

De tool is voor elk type bouw te gebruiken, al verschillen de functionaliteiten per bouwsector. Voor alle typen bouwsectoren kunnen de emissies op de bouwplaats worden berekend door kenmerken en inzet van de machines en voertuigen in te vullen. Specifiek voor woningbouw-laagbouw (eengezinswoningen) is de tool geavanceerder en kan een emissie-inschatting voor transport worden gedaan op basis van bouwprojectkenmerken. Voor alle typen bouw kan de tool het potentiële effect van het inzetten van schonere of nul-emissie voertuigen en bouwmachines berekenen. Voor woningbouw-laagbouw kan bovendien het potentiële effect van de toepassing van industriële bouwmethoden en de toepassing van een bouwhub worden berekend.

TNO voorziet nog verdere ontwikkelmogelijkheden voor de Bouwemissietool. Denk aan uitbreiding van functionaliteit, toepassingsgebied, koppeling aan andere relevante tools zoals AERIUS, toevoegen GWW-projecten, nauwkeuriger emissiebepaling en -monitoring en analysemogelijkheden.

Ga naar de Bouwemissietool.